Governance

Als woningcorporatie hebben wij een publieke taak: zorgen voor goede en betaalbare woningen in een fijne buurt. Bij alles wat we doen houden wij rekening met de belangen van de samenleving, onze werknemers en andere betrokkenen.

Als woningcorporatie hebben wij een publieke taak: zorgen voor goede en betaalbare woningen in een fijne buurt. Bij alles wat we doen houden wij rekening met de belangen van de samenleving, onze werknemers en andere betrokkenen.

Dat stelt bijzondere eisen aan de manier waarop onze organisatie wordt bestuurd. In de Governancecode woningcorporaties staan de richtlijnen die wij volgen voor goed, verantwoord en transparant bestuur en toezicht. Het bestuur en de raad van commissarissen zijn hier samen verantwoordelijk voor.

Om de integriteit te borgen beschikt Portaal over een integriteitscode. Daarnaast is er een klokkenluidersregeling die borgt dat medewerkers zich kunnen uitspreken als zij te maken krijgen met een (vermoeden van een integriteitsschending, onregelmatigheid en/of misstand. De bestuurssecretaris, tevens compliance officer, ziet toe op het naleven van de code.