Juridische structuur

De doelstellingen en de governance van Stichting Portaal staan beschreven in de statuten van de stichting.

Stichting Portaal is de moedermaatschappij van Portaal Holding BV. Onder de holding valt een aantal bv’s voor projectontwikkeling en onderhoud, en enkele bestuurlijke deelnemingen. Het aantal bv’s wordt overigens afgebouwd, dit is vastgelegd in ons Verbindingenstatuut.

Portaal staat onder toezicht van de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Het toezicht door de Aw richt zich op de volgende vraagstukken:

  1. Concentreren woningcorporaties zich op hun kerntaak?
  2. Hoe staat het met de financiële continuïteit van woningcorporaties en van de sector als geheel? En hoe staat het met derivaten of beleggingen bij corporaties?
  3. Hoe zit het met de kwaliteit van het bestuur en het interne toezicht?
  4. Wordt er integer gehandeld?

Lees meer op de website van Autoriteit woningcorporaties.