Navigatie

Nieuws

Bouwstart De Bongerd in Nijmegen Noord: Samen voor Inclusiviteit

In Nijmegen Noord, vlakbij station Lent, hebben we een grote stap gezet: De bouw van De Bongerd is begonnen! De Bongerd wordt een gemengd wonen complex met 67 woningen. Om dit te vieren was er vandaag een feestelijke onthulling van het bouwbord door de sleutelfiguren: Marlies Krol (directeur vastgoed projecten Portaal), Daniëlle Gerrits (regiomanager Nijmegen Portaal), Noël Vergunst (wethouder Nijmegen), Hein Trebbe Jr. (directeur bij Trebbe) en Sabien Lukassen (oprichtster Onder De Bomen). De Bongerd markeert niet alleen de ontwikkeling van een nieuw wooncomplex, maar ook de samenwerking tussen verschillende partijen om de gezamenlijk visie op gemengd wonen te realiseren.

Groenbeheer krijgt nieuwe impuls bij Portaal Arnhem en Nijmegen!

In 2020 hebben we besloten dat het tijd was om onze aanpak van het groenbeheer in Arnhem en Nijmegen te herzien. Ons doel? Zorgen dat we precies weten hoeveel en welk groen we hebben en hoe we dit het beste kunnen onderhouden. Zo blijft uw buurt niet alleen mooi groen, maar zorgen we ook samen voor een prettige leefomgeving en het welzijn van onze bewoners.

11 nieuwe studio’s voor jongeren aan de Klokpoort

De kersverse bewoners van 11 nieuwe studio’s aan de Klokpoort in Leiden kregen gisteren hun sleutel van woningcorporatie Portaal. De woningen gaan naar een doelgroep die hier om staat te springen: jongeren tot 28 jaar. De sleuteloverdracht vond plaats onder het genot van een hapje en een drankje in de Nieuwe Energie, waar ook het kantoor van Portaal in Leiden is gevestigd. Op deze manier konden de nieuwe bewoners ook onderling alvast kennis maken. De enthousiaste bewoners waren erg blij met de sleutels van hun nieuwe woning.

Van renovatie woningen Schothorst-Zuid door naar Schothorst-Noord

Nadat we met onze partner Van Wijnen onze huizen in Schothorst-Zuid (Amersfoort) hebben gerenoveerd en verduurzaamd, gaan we door naar Schothorst-Noord. We verbeteren en onderhouden in Schothorst-Noord 28 eengezinswoningen. Rob van der Jagt, vestigingsdirecteur van Van Wijnen en Marlies Krol-Cools, directeur Vastgoed Projecten van Portaal, beklonken vandaag de verdere samenwerking.

Portaal toegetreden tot NEPROM

NEPROM verwelkomt Portaal als nieuw lid . Portaal is toegetreden tot NEPROM. NEPROM is het een samenwerkingsverband van maatschappelijk betrokken ontwikkelaars. Leden van NEPROM werken in nauwe samenwerking met de overheid en partners, aan het ontwik...

Presatieafspraken Soest tot en met 2026 gereed

Samen met de gemeente Soest, de Alliantie, Woonzorg Nederland en de lokale huurdersorganisaties hebben we prestatieafspraken tot en met 2026 gemaakt. Deze afspraken gaan over het bouwen van sociale huurwoningen. En ook over betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid van de wijken en wonen & zorg. De afspraken lopen van 2024 tot en met 2026. Namens Portaal heeft onze regiomanager Mounaim Abdelkhalki de prestatieafspraken voor Soest ondertekend.