Duurzaam Portaal

Portaal heeft een duurzaamheidsprogramma dat de organisatie in staat stelt om haar duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Het programma werkt langs vier pijlers:

  1. CO2 neutrale woningvoorraad
  2. Circulariteit
  3. Klimaatadaptatie
  4. Portaal organisatie

Iedere pijler bestaat uit meerdere werkgroepen waarin medewerkers vanuit alle bedrijfsonderdelen, functiegroepen en regio’s meehelpen aan kennisontwikkeling en uitvoering.

Duurzaamheid begint bij jezelf. Daarom verduurzamen we niet alleen onze woningvoorraad. Ook ons eigen Portaal huis maken we in orde. De kantoren waarin we werken, de vervoersbewegingen die we maken, de materialen die we gebruiken, de producten en diensten die we inkopen: in alles zetten we stappen naar meer duurzaamheid. We focussen daarbij vooral op de volgende onderwerpen:

  1.  Energiegebruik eigen kantoren
  2.  Duurzame mobiliteit
  3.  Digitalisering (paperless)
  4.  Duurzame inkoopcontracten met leveranciers
  5.  Bewustwording en enthousiasmeren van medewerkers