Visitatie

Voor de periode 2018 – 2022 lieten wij een visitatie uitvoeren door een gerenommeerd bureau. Partijen die geïnterviewd werden zijn onder andere wethouders, ambtenaren en huurdersverenigingen. 

Onder zie ook vindt u het visitatierapport en de bestuurlijke reactie.