Visitatie

Voor de periode 2014 – 2017 lieten wij een visitatie uitvoeren door een gerenommeerd bureau. Partijen die geïnterviewd werden zijn onder andere wethouders, ambtenaren en huurdersverenigingen.