Governancecode woningcorporaties

De Governancecode woningcorporaties laat zien hoe de woningcorporaties denken over goed bestuur en toezicht. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid, een goede relatie met onze stakeholders en goede risicobeheersing zijn van groot belang voor hoe wij als woningcorporaties zo goed mogelijk ons werk doen. Daarom gaat deze code expliciet in op deze onderwerpen.

Portaal wijkt op één punt af van de Governancecode: bepaling 3.6. De raad van commissarissen heeft een van de bestuurders niet voor bepaalde tijd benoemd, zoals deze bepaling voorschrijft. Wel staat in de arbeidsovereenkomsten dat het functioneren van de bestuursleden eens in de vier jaar plaatsvindt. Nieuwe bestuurders worden conform de richtlijnen van de Governancecode benoemd.

De Governancecode woningcorporaties 2020 vindt u hier.