Onze gemengd wonen projecten

Bij Portaal bieden we een plek aan iedereen die dat nodig heeft. Huisvesting is een van de grondrechten van de mens. Dus ook kwetsbare mensen bieden we een woning. Het liefst in een buurt waar zij kunnen meedoen aan de maatschappij. Die zachte landing werkt goed met het woonconcept gemengd wonen. We zoeken of maken dan een woonomgeving waar mensen met verschillende achtergronden samen kunnen wonen.

Een goede buur

Gemengd wonen gaat over woonprojecten waar verschillende groepen mensen doelbewust en in georganiseerd verband samen wonen, contact onderhouden en gezamenlijk activiteiten ondernemen. Bij gemengd wonen kijken bewoners naar elkaar om. Daar kiezen ze voor. Sommigen omdat ze nog wat hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Anderen omdat ze als goede buur daar graag bij helpen. Zo helpen we mensen die eerder in de maatschappelijke opvang woonden en statushouders een zachte landing te maken in hun nieuwe woonomgeving. In het menu aan de linkerkant van deze pagina ziet u een overzicht van onze gemengd wonen projecten. Op YouTube ziet u een video-overzicht. Inmiddels hebben we samen met onze partners veel geleerd van verschillende projecten.

Leergang

Heeft u zelf plannen om een gemengd wonen project op te zetten en wilt u van ons leren? U kunt zich aanmelden voor de leergang gemengd wonen. Die is opgezet met medewerking van Portaal opgezet door De Tussenvoorziening, Hogeschool Utrecht en onderzoeker Maarten Davelaar. De leergang verbindt theoretische inzichten met praktijkvoorbeelden van gemengd wonen. Lees de folder voor meer informatie. 

Conferentie

Op 8 juni 2023 organiseerde Portaal een conferentie over Gemengd Wonen, waar de geleerde lessen werden gedeeld én werd gesproken over hetgeen we samen met vele partners moeten vasthouden of verder ontwikkelen. Voor deze conferentie ontwikkelde Portaal de '7 bouwstenen van Gemengd Wonen'.

Was u bij de conferentie aanwezig en komt u graag in contact met de collega's die bij Portaal aan de Gemengd Wonen projecten werken? Neem dan contact op met programma manager Hanneke Schreuders.