Raad van Bestuur

Wij hebben een tweehoofdig bestuur: een two-tier board. Het bestuur bestaat uit Sander Heinsman (voorzitter Raad van Bestuur) en Arjel Woudstra (lid Raad van Bestuur). De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding en bepaalt de langetermijnstrategie. De onderlinge verhouding is vastgelegd in het Bestuursreglement. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van het bestuur en dient als klankbord voor complexe vraagstukken.

 

Sander Heinsman - voorzitter Raad van Bestuur

Nevenfuncties: 

  • Lid sectoradviescommissie Vestia

Arjel Woudstra - lid Raad van Bestuur

Nevenfuncties: 

  • Lid Raad van Advies Woondynamics

  • Lid programmacommissie SPRONG (per 1 december 2023)