CO2-neutrale woningen

In 2050 wil Portaal een CO2-neutrale woningvoorraad. Dat klinkt nog heel ver weg. Maar het betekent dat we vandaag al moeten besluiten wat voor straks de meest duurzame keuze is.

De verduurzaming van onze woningvoorraad is een enorme transformatie. Soms bouwen of renoveren we huizen die meteen voldoen aan de eisen van 2050, zoals Nul-op-de-meter woningen. Vaker werken we in stappen daar naartoe, met isolatiemaatregelen of het plaatsen van zonnepanelen.

Energetische maatregelen

Voor Portaal is de Trias Energetica leidend. We willen (1) de energievraag van onze woningen zoveel mogelijk beperken en (2) duurzaam opwekken en (3) het gebruik van fossiele grondstoffen tot nul terugbrengen.

We zetten in op het terugbrengen van de energievraag door het beter isoleren van woningen. Daarmee maken we onze woningen geschikt voor lage temperatuurverwarming. Zo kunnen we in de toekomst flexibel kiezen uit de best beschikbare, betaalbare en meest duurzame warmtebronnen.

Bij planmatig onderhoud en renovaties verbeteren we de energieprestatie van onze woningen. In 2021 hebben onze woningen gemiddeld Energielabel B.

Warmtetransitie wijken

Volgens het Klimaatakkoord moeten gemeenten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte hebben waarin het tijdspad is vastgelegd waarin wijken worden verduurzaamd. Veel gemeentes zetten in op aanleg of uitbreiding van warmtenetten in (hoog) stedelijke wijken. Om te kunnen beoordelen of een door de gemeente voorgestelde energievoorziening ook voor ons en onze huurders verstandig is, ontwikkelden we samen met CE Delft een Afwegingskader Warmte. Dit afwegingskader maken we voor iedereen toegankelijk, zodat ook anderen er hun voordeel mee kunnen doen.