Vaklieden signaleren problemen

Achter de voordeur bij bewoners gebeurt meer dan wij weten. Er zijn genoeg bewoners die eigenlijk zorg nodig hebben, maar dat niet krijgen. Gewoon omdat zij niet in beeld zijn bij ons en bij instanties. Het is moeilijk om achter de voordeur te komen. Onze vaklieden en ook monteurs van onze leveranciers komen wel achter de voordeur. Simpelweg omdat zij een reden hebben. Er is iets kapot en de huurder wil graag dat dit gemaakt wordt. Vaklieden komen dus binnen bij de huurder en zien van alles. Hoe mooi zou het zijn als zij signalen van bijvoorbeeld hoarding (verzamelwoede), schulden, radicalisering of huiselijk geweld doorgeven aan een sociaal beheerder die vervolgens contact opneemt met de huurder om te kijken waar we kunnen helpen? Portaal vindt het belangrijk om niet aan de zijlijn te blijven staan. We nemen niet de taak van zorginstanties over. We hebben echter wel een taak in het signaleren van problemen en het regelen van de juiste zorg voor de bewoners.

Gastles op het ROC

Afgelopen week kregen daarom 20 studenten Installatietechniek van de Tech Campus in Nieuwegein een gastles van Cinthia de Kruijk, sociaal beheerder van Portaal. Portaal leidt monteurs op via de BBL-opleiding Installatietechniek van ROC Midden Nederland. Zij werken dan 4 dagen bij Portaal en gaan een dag in de week naar school. Ook leerling monteurs van andere bedrijven waaronder leveranciers van Portaal volgen deze opleiding. Erwin van Essen, docent Installatietechniek en Gerda van Wijngaarden, projectleider Zorg & Technologie vinden dat je als monteur een rol kan spelen in het vroegtijdig signaleren van sociale, psychische of maatschappelijke problemen bij bewoners.

Cinthia vertelde de studenten wat je kunt doen in bepaalde situaties, of wat je beter niet kan doen. Wat doe je bijvoorbeeld als je het niet vertrouwt? Ga je dan toch naar binnen of vertrouw je op je eigen intuïtie? Cinthia: ‘De vaklieden komen overal achter de voordeur en maken van alles mee. Wij willen hun handvaten geven en zorgen dat zij sneller en beter signaleren. ‘

De volgende onderdelen kwamen op deze avond aan de orde:

  • Welke doelgroepen kunnen de studenten tegenkomen?
  • Welke problematiek kunnen zij tegenkomen?
  • Waar ligt de grens tussen ‘normaal’ en ‘abnormaal’?
  • Hoe communiceer je met de bewoners?
  • Wat signaleer je en wat zijn de stappen die je daarin kunt ondernemen?

Herkenbare situaties

Cinthia: ‘Ik merkte dat het snel ging leven. Het gesprek kwam direct op gang. Blijkbaar herkenden veel studenten zich in de verschillende situaties. Velen gaven aan het lastig te vinden om aan een bewoner te vragen hoe het met iemand gaat. Zeker als ze zien dat het niet goed gaat. Ook gaven ze aan niet te weten wat er met een melding van hun gebeurt. Komt een bewoner bijvoorbeeld te weten dat zij die melding hebben gedaan? Dus kiezen ze voor het gemak en melden het niet.’

Cinthia vertelde dat je het door moet geven aan je leidinggevende. Leidinggevenden moeten het doorgeven aan de corporatie. Intern binnen Portaal kunnen de vaklieden het rechtstreeks aan sociaal beheer doorgeven. 

Vast onderdeel van de opleiding

ROC Midden Nederland gaat intern bespreken hoe dit onderwerp structureel in de opleiding opgenomen kan worden. Volgens Cinthia kan de samenwerking tussen vaklieden en sociaal beheer echt het verschil maken voor de bewoners. Haar belangrijkste tip: ‘Luister naar je onderbuikgevoel, die heeft altijd gelijk’.