Utrechtse woningcorporaties bieden stad 1.000 flexwoningen aan

Portaal kan samen met enkele andere woningcorporaties nog dit jaar 1.000 extra flexwoningen van hoge kwaliteit bouwen in Utrecht. Dat staat in een brandbrief aan wethouders en raadsleden in Utrecht waarin zij vragen om grond beschikbaar te stellen. Deze woningen zouden moeten komen op goede stedelijke plekken in Utrecht waar vóór 2030 nog geen vaste woningen gebouwd zullen zijn.

De komende maand kan Portaal met de gemeente en andere woningcorporaties bekijken welke locaties in de vele lopende gebiedsontwikkelingen hiervoor geschikt zijn. Het gaat om woningen voor regulier woningzoekenden in de sociale huur en middenhuur, en kwetsbare doelgroepen zoals statushouders en mensen die uitstromen uit zorginstellingen. Een mix zoals dat past in de inclusieve stad Utrecht.

Op donderdag 16 februari staan deze plannen op de agenda van de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid, Vastgoed en Wonen van de gemeente Utrecht. U kunt meekijken op 16 februari via deze link.

Portaal is benieuwd: hoe denkt u over dit plan?

Laat uw stem horen en teken de petitie

Lees ook het artikel in het AD