Navigatie

Presatieafspraken Soest tot en met 2026 gereed

Afspraken over meer betaalbare huurwoningen

Samen met de gemeente Soest, de Alliantie, Woonzorg Nederland en de lokale huurdersorganisaties hebben we prestatieafspraken tot en met 2026 gemaakt. Deze afspraken gaan over het bouwen van sociale huurwoningen. En ook over betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid van de wijken en wonen & zorg. De afspraken lopen van 2024 tot en met 2026. Namens Portaal heeft onze regiomanager Mounaim Abdelkhalki de prestatieafspraken voor Soest ondertekend.

Meer betaalbare huurwoningen

Er is een tekort aan betaalbare woningen in Soest. In de prestatieafspraken is afgesproken om meer sociale huurwoningen te bouwen. Zo hebben wij als Portaal plannen om 213 nieuwe woningen te bouwen, onder andere door sloop-nieuwbouw. Gezamenlijk is afgesproken om tot 2030 plannen te maken voor nog eens 255 woningen. Op deze manier werken we toe naar voldoende sociale huurwoningen in Soest.

Een betaalbare en duurzame woning

Betaalbaarheid is een belangrijk onderwerp in de prestatieafspraken. De betaalbaarheid van een woning hangt niet alleen af van de hoogte van de huur. Ook andere woonlasten spelen een rol en met name de energielasten. Vooral in de wat oudere, minder goed geïsoleerde woningen, kunnen kosten flink oplopen met de huidige energieprijzen. We hebben daarom afspraken gemaakt over het verder verduurzamen van de woningen van de corporaties.

Wonen voor iedereen

We willen de doorstroming bevorderen. Om dit te doen proberen we bijvoorbeeld de rol van de wooncoaches uit te breiden en ouderen te stimuleren om na te denken over het wonen als je ouder wordt. Daarnaast maken we ook goede afspraken over het huisvesten en begeleiden van kwetsbare mensen.

Prestatieafspraken

De prestatieafspraken gelden voor 3 jaar. Per jaar wordt een planning opgesteld met de concrete acties voor dat jaar.