Navigatie

Portaal toegetreden tot NEPROM

NEPROM verwelkomt Portaal als nieuw lid.

Portaal is toegetreden tot NEPROM. NEPROM is het een samenwerkingsverband van maatschappelijk betrokken ontwikkelaars. Leden van NEPROM werken in nauwe samenwerking met de overheid en partners, aan het ontwikkelen van de ruimte voor morgen. Ze werken samen aan een brede beschikbaarheid van gebouwen en gebieden, spannen zich in voor duurzaam ontwikkelen, stimuleren hun leden om te werken volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden en bieden vernieuwende oplossingen voor een optimale inrichting van de schaarse ruimte in Nederland.

Portaal bestuursvoorzitter Sander Heinsman is verheugd over de toetreding tot NEPROM: “Bijdragen aan goed samenleven, dat is de missie van Portaal. Door de toetreding tot NEPROM zetten we weer een flinke stap in de juiste richting. Hiermee kunnen we extra inzetten op het ontwikkelen van krachtige, gemengde buurten. Waar bewoners naar elkaar omkijken en zich thuis voelen. Door ons gezamenlijke doel maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te bouwen aan de ruimte van morgen, kunnen we de leefomgeving zó inrichten dat deze bijdraagt aan goed samenleven voor de toekomstige bewoners."

Over het NEPROM-lidmaatschap

Het lidmaatschap van NEPROM staat open voor ontwikkelaars die op professionele wijze de opdrachtgeversrol vervullen bij de ontwikkeling en realisatie van vastgoedprojecten, die van onbesproken gedrag zijn en die de NEPROM-gedragscode actief naleven.