Navigatie

Buurtbakkies in Soesterberg

Portaal ontmoet haar bewoners in de straat en buurt

In Soesterberg investeren wij de komende jaren flink in de verduurzaming, vernieuwing en verbetering van onze woningen. Naast het verbeteren van woningen bouwen wij ook extra woningen. Dat is nodig gezien het woningtekort in de gemeente Soest. Het slopen, opknappen en bouwen van woningen doen wel stap-voor-stap. We vinden het belangrijk om bewoners, huurdersorganisatie VHOS en de gemeente Soest zorgvuldig betrekken. Ons doel is bewoners een fijn (nieuw) thuis te geven voor nu en in de toekomst.

We werken in Soesterberg in een zogenoemd ‘treintje’. Het eerste treintje, fase 1, Moersbessenberg is opgeleverd. Fase 2 (Plesman/Van Angerenstraat Noord) starten we 2e kwartaal 2024 met sloop/nieuwbouw; daarna volgen fase 3 (Plesman Midden en Zuid) en fase 4 (Lorentzlaan/Chr. Huygenslaan). De plannen voor fase 2 worden nu langzaam opgestart.

Horen wat er leeft en reparatieverzoeken ter plekke oppakken

Om bewoners te betrekken en te horen wat er leeft, organiseerde Portaal in november en december een zogenoemd ‘buurtbakkie’. Onder het genot van een heerlijk vers gezet kopje koffie of thee, wilden we horen wat er speelt en wat hen op woongebied bezighoudt. De opkomst was elke keer groot; beide keren kwamen wel 40 bewoners op ons buurtbakkie af. Soms hadden ze vragen, soms een reparatieverzoek en soms wilden ze alleen met ons in gesprek. En om het niet alleen bij woorden te laten, waren ook onze vakmannen aanwezig. Een klusje pakten ze ter plekke op of er werd een reparatieverzoek aangemaakt. We hebben goed geluisterd en telkens bekeken wat we voor onze bewoners konden betekenen. De wensen van de bewoners nemen we mee bij de planvorming.

Fijn wonen in een fijne buurt

Als Portaal hebben we ‘’bijdragen aan goed samenleven’’ hoog in het vaandel staan. Zo’n buurtbakkie draagt eraan bij om onze bewoners een fijn thuis te bieden in een fijne buurt. Juist door elkaar te ontmoeten en elkaar te leren kennen, creëer je begrip en wordt samenleven nog leuker! Als Portaal vinden wij het belangrijk om hier ons steentje aan bij te dragen. Volgend jaar gaan we daarom dergelijke buurtbakkies herhalen in Soest(erberg).

De ontwikkelingen blijven volgen? Kijk dan hier