INFORMATIEPAGINA - Brand woningen Van Kinsbergenstraat Arnhem

18 JUNI 2023 - Op zondag 18 juni 2023 is er brand gebroken in een woning aan de Van Kinsbergenstraat in Arnhem. De brand is overgeslagen naar woningen. In totaal zijn 8 woningen getroffen. 

Op deze pagina informeren we de door de brand getroffen bewoners en omwonenden over de laatste stand van zaken. Daarnaast vindt u op deze pagina antwoorden op veel gestelde vragen en staan ​​er handige telefoonnummers en gegevens (zie kolom hiernaast). 

 

UPDATE 6 oktober

Op 18 juni 2023 was de brand in de Van Kinsbergenstraat. Hierbij raakten 8 gezinnen hun huis kwijt. Een verschrikkelijk heftige ervaring met veel impact voor getroffenen en omwonenden. Meteen na de brand heeft de burgemeester de brand laten onderzoeken door de brandweer. Ook Portaal heeft gevraagd om extra onderzoek. Dat is uitgevoerd door bureau Crisislab, specialist op het gebied van risicobeheersing. Het rapport van die onderzoeken is er nu. Hierover zijn de bewoners van de getroffen woningen en de omliggende woningen geïnformeerd.

Wat kwam er uit de onderzoeken?

  • Het belangrijkste is dat de woningen veilig zijn gebouwd en voldoen aan alle wettelijke regels.
  • Het rapport raadt ons aan om te onderzoeken of we extra dingen kunnen doen (zogenaamde ‘bovenwettelijke maatregelen’) om de woningen nog veiliger te maken. Bijvoorbeeld om te zorgen dat een brand zich minder snel verspreidt. De brandweer en bureau Crisislab hebben tips gegeven wat we kunnen verbeteren.
  • De woningen zijn vluchtveilig. Dat betekent dat u snel kunt vluchten bij brand.
  • De brandweer heeft gezien dat de zolder of vliering soms wordt gebruikt als (slaap)kamer. Dat is erg gevaarlijk en mag niet. Bij brand kunnen bewoners niet snel genoeg vluchten.

Wat hebben we gedaan?

  • Direct na de brand zijn in alle NOM-woningen in Presikhaaf door Portaal nieuwe rookmelders geplaatst op alle drie verdiepingen.
  • Portaal heeft bewoners geïnformeerd dat een zolder of vliering alleen gebruikt mag worden als opslag van spullen, en niet gebruikt mag worden als kamer waar bewoners slapen of verblijven. Dit zullen we blijvend doen.

Wat is het vervolg?
De brandweer en Crisislab geven tips om de brandveiligheid nog verder te verbeteren. Om de brandweer beter in staat te stellen een brand sneller te beheersen. We hebben samen met aannemer Dura Vermeer een plan van aanpak opgesteld en kijken hoe we dit zo snel mogelijk gaan uitvoeren.

 

UPDATE 27 september

Vandaag wordt gestart met de voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden van de woningen aan de Van Kinsbergenstraat 40 en 42. De aangekondigde sloop op 28 augustus is niet doorgegaan. Het benodigde asbestrapport was toen niet beschikbaar. Dat rapport is er nu wel en daarom kan de sloop van de woningen beginnen. De verwachting is dat de werkzaamheden op 5 oktober klaar zijn.

 

UPDATE 28 augustus

Vandaag wordt gestart met de voorbereidingen van de sloopwerkzaamheden van woning nummer 40 en 42. De schade aan deze woningen is dusdanig zwaar, dat er in goed overleg met de constructeur is besloten dat deze woningen parallel te slopen. De werkzaamheden zullen deze week plaatsvinden.

 

UPDATE 21 juli

Wat gebeurt er nu met de woningen?

Juli: overtollig
Deze maand wordt alles opgeruimd door het bedrijf Oskam. De opruimwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Augustus en september: we doen onderzoek en maken een plan
In augustus en september onderzoeken we dat alle huizen er nog staan.
We bekijken wat de schade is. Ook kijken we of er huizen zijn die kunnen blijven staan ​​en of deze weer bewoonbaar gemaakt kunnen worden.

Daarnaast hebben we gestart met onderzoeken wat er mogelijk is op de volledig getroffen locatie.

omvangrijk de onderzoeken klaar zijn en we meer duidelijk hebben over de planning, volgt er een nieuwe update. We verwachten een volgende update eind september, begin oktober.

 

UPDATE 10 juli

Start opruimwerkzaamheden
Woensdag 12 juli start de firma Oskam met de opruimwerkzaamheden van de 8 getroffen woningen aan de Van Kinsbergenstraat. De voorbereidingen hiervan starten op dinsdag 11 juli. De werkzaamheden vinden plaats tot eind juli. Aangezien er asbest aanwezig is in de puinresten, werkt hier een gespecialiseerd team aan in beschermende kleding. Door de gespecialiseerde manier van opruimen is er geen gevaar voor de omgeving voor het verspreiden van asbest. 

 

UPDATE 30 juni

Bewoners naar (tijdelijke) woningen
Afgelopen week is er hard gewerkt om een passende (tijdelijke) woning te vinden voor de bewoners van de getroffen woningen in de Van Kinsbergenstraat 34 t/m 48. De eerste sleutels zijn uitgereikt en we verwachten dat volgende week alle bewoners (tijdelijke) woonruimte hebben.

Afscherming en beveiliging
Het gebied om de getroffen woningen blijft afgezet en beveiligd. Dit doen we voor de veiligheid, zodat niemand het terrein opgaat. Het is gevaarlijk om tussen het puin te gaan zoeken. Tussen het puin ligt onder andere asbest. Zolang je daar niet aanzit levert het geen gevaar op voor de gezondheid. Dit is ook met luchtmetingen onderzocht door een onafhankelijk gespecialiseerd bedrijf. Het verwijderen van het puin zal daarom veilig door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Als omliggende bewoner zult u hier verder geen overlast van ervaren.

Rookmelders
Afgelopen week zijn alle rookmelders vervangen bij de bewoners (die thuis waren) in de Van Kinsbergenstraat, Van Speykstraat, Dedelstraat en het Piet Heynpad. Wie niet thuis was kan een afspraak maken met Portaal en dan komen we op een later moment langs voor een nieuwe rookmelder.

Schoonmaken warmte-terug-win installaties
Ook is een begin gemaakt met het reinigen van de leidingen van de warmte installatie om roetaanslag te verwijderen. Als eerste zijn de woningen in de Van Kinsbergenstraat aan de beurt. De werkzaamheden zullen tot eind juli plaatsvinden en duren ongeveer 1 ½ uur per woning. Iedere bewoner krijgt persoonlijk bericht wanneer het installatiebedrijf langskomt. Komt het u niet uit, dan maken we een nieuwe afspraak.

Opruimen
Er is een vergunning afgegeven voor het opruimen van de restanten van de getroffen woningen in de Van Kinsbergenstraat 40–42–44–46-48. De bewoners hebben hierover bericht ontvangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben wij van de bewoners van deze adressen een afstandsverklaring nodig. Wij hopen deze zo snel als mogelijk te ontvangen, zodat het opruimen van het puin kan beginnen.

 

UPDATE 22 juni

Firma Volborg start vanaf dinsdag 27 juni met het reinigen van het warmte-terugwin ventilatiesysteem en het vervangen van de filters. De vaklui van Firma Volbers moeten hiervoor in de woningen kunnen. De werkzaamheden duren ongeveer 1,5 uur. De bewoners ontvangen een brief met een datum en tijdstip waarop zij langskomen. Mocht dit tijdstip niet schikken, dan kan een andere afspraak gemaakt worden via planning@volborg.nl of u kunt bellen op telefoonnummer (053) 431 77 42 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur). De firma verwacht medio juli klaar te zijn met de werkzaamheden.

Asbest en mensen in beschermende kleding
Naar verwachting start het sloopbedrijf - na de week van 26 juni - met het opruimen van puin en slopen van een deel van het woonblok. De exacte datum is afhankelijk van vergunningen. Voordat deze werkzaamheden starten, zijn bewoners - daar waar het kan en veilig is - uiteraard in de gelegenheid gesteld om in hun woning te kijken en waar het veilig kan om eigendommen weg te halen. Uit onderzoek is gebleken dat de getroffen woningen veilig binnengegaan kunnen worden zonder blootgesteld te worden aan asbest.
Tijdens de renovatie van de woningen in 2017 is het asbest weggehaald op de plekken waar toen gewerkt werd (gevels, dak en dergelijke). Omdat tijdens het slopen wel asbest wordt weggehaald, kun je mensen in beschermende kleding zien rondlopen.

Is asbest gevaarlijk?
Asbest dat vastzit (hechtgebonden asbest noemen we dat) is niet gevaarlijk. Zonder beschadigingen kan asbest dus rustig blijven zitten. Asbest is wel gevaarlijk als er losse vezels worden ingeademd. Dit kan alleen gebeuren als je in asbest gaat zagen, timmeren of boren. Bij de sloop van de woningen wordt het asbest beschadigd en kunnen er dus vezels vrijkomen. Daarom laten we dit veilig doen door een gespecialiseerd bedrijf. Als omliggende bewoner zult u hier verder geen overlast van ervaren.

Flyer
Morgen ontvangen alle bewoners deze flyer met informatie over communicatie vanuit Portaal en waar ze terecht kunnen voor eventuele hulp.

 

UPDATE 21 juni

Gisteren gaven wij aan dat er kleding gedoneerd kon worden bij het Leger des Heils in Arnhem-Zuid. Inmiddels laat Leger des Heils ons weten dat er voldoende kleding is binnengekomen. Meer kleding is niet meer nodig. Er is wel nog behoefte aan nieuw ondergoed. Ondergoed kan gebracht worden naar Leger des Heils in de Hoefbladlaan 38 in Arnhem-Zuid. Dank voor uw medeleven en bijdragen!

 

UPDATE 20 JUNI

Wat staat er de komende dagen te gebeuren om de veiligheid van de woningen te garanderen:

Dinsdag 20 juni
- Rondom de woningen met huisnummers 34 t/m 48 zijn vanwege veiligheidsredenen hekken geplaatst. Inmiddels zijn op de hekken ook doeken vastgemaakt om de privacy van de getroffenen te beschermen. De panden worden ook bewaakt door beveiligers.
- De bewoners van de 3 woningen die niet zijn afgebrand, kunnen binnenkort in hun woning om spullen op te halen nadat de constructeur (deze is vandaag aanwezig) de woningen veilig heeft bevonden. Daarover krijgen deze bewoners persoonlijk bericht. Deze woningen zijn inmiddels tijdelijk dichtgemaakt in verband met het slechte weer dat op komst is.
- Vandaag is leverancier Klein Poelhuis gestart met het vervangen van de filters van de warmte-terug-win installatie buiten uw huis. U hoeft hier niet voor thuis te blijven.
- De straatkolken (putten) van het riool nabij de brandwoningen worden vandaag gereinigd met grote wagens. Deze putten zijn volgelopen met bluswater vol met rommel en moeten schoongemaakt te worden. Hier heeft u verder geen overlast van.
- Portaal staat ook vandaag en komende periode in nauw contact met alle getroffen bewoners van de 8 afgebrande woningen. We helpen hen passende woonruimte te vinden en bekijken waar meer hulp nodig is.

Woensdag 21 juni
- Morgen (woensdag 21 juni) starten onze vakmannen met het vervangen van de rookmelders in alle woningen in het getroffen gebied. De vervanging start in de Van Kinsbergenstraat en daarna volgen de overige straten. Wij doen dit zodat de alarmering weer optimaal is en alle storingen in de huidige rookmelders in één keer verholpen zijn.
Om de rookmelders te kunnen plaatsen, is het van belang dat u als bewoner thuis bent. Bent u niet thuis, dan laat de vakman een briefje achter. U kunt dan via ons Klant Contact Centrum een afspraak maken voor op de korte termijn, telefoon 088 - 767 82 25.

Vanaf maandag 26 juni
- Vanaf maandag 26 juni wordt gestart met het reinigen van de kanalen van de warmte-installatie in uw huis door Firma Volborg. Dit doen wij om zoveel mogelijk roet in één keer te verwijderen en de installatie weer schoon te hebben. Hiervoor moeten de specialisten in uw woning zijn. Wilt u hiermee rekening houden? U ontvangt een brief met een datum en tijdstip dat ze dit bij uw woning komen uitvoeren. Mocht dit niet schikken, dan kunt u een nieuwe afspraak maken. 
- Vanaf maandag 26 juni komt ook leverancier Klein Poelhuis bij alle woningen langs voor het reguliere onderhoud van de warmte-terugwin-installatie. Hiervoor hoeft u niet thuis te blijven. Later in de week komt de leverancier nog eens langs om de filters te controleren en te vervangen, maar ook daarvoor hoeft u niet thuis te blijven.

Bewonersinitatieven

Er zijn al diverse initiatieven gestart om de getroffen bewoners te helpen. Dat is fijn. Om de hulp te stroomlijnen, kunt u als volgt handelen wanneer u kleding wilt afgeven:

Voor het doneren van kleding kunt u terecht bij het Leger des Heils in de Hoefbladlaan 38 in Arnhem-Zuid. Dit kan op dinsdagen en vrijdagen tussen 13.00 en 16.00 uur ovv brand Presikhaaf. Er is met name behoefte aan nieuwe of niet-gebruikte kleding en meer specifiek aan nieuw ondergoed.

Bij voorbaat dank voor uw donatie!

 

UPDATE 19 JUNI

Vandaag hebben we voor de tweede maal, samen met de hulpverleners, gesproken met de bewoners en omwonenden van de getroffen woningen in Arnhem. Om ze te helpen en verder te ondersteunen daar waar nodig, samen met de hulpdiensten. We hebben gesproken over al hun vragen over hun woningen en de toestand van de medebewoners - die inmiddels allemaal weer uit het ziekenhuis ontslagen zijn - en alle acties die we in gang hebben gezet om iedereen zo snel mogelijk weer een thuis te bezorgen. 

Onze zorg voor de getroffen bewoners

De bewoners van de getroffen woningen zijn vandaag allemaal individueel benaderd door Portaal. We zorgen samen met Vivare en Volkshuisvesting op korte termijn voor passende vervangende huisvesting in de vorm van een vervangende woning. En huisvesting voor een eventuele overbruggingsperiode. En dat we samen met partners in de wijk deze bewoners ondersteunen bij alle vraagstukken die voortvloeien uit de brand en het feit dat ze hierbij alles kwijt zijn geraakt.

Alle overige bewoners die vannacht elders moesten verblijven, konden gelukkig weer terug naar huis. 

In gesprek met bewoners

Er is veel emotie geweest en mensen hebben uitgesproken bang te zijn. Om die angst weg te nemen en bewoners het juiste perspectief te geven, zijn we samen het gesprek aan gegaan. We spraken uitgebreid over het verdriet, de woede en de zorgen van bewoners. Hun zorgen spitsen zich vooral toe op de brandveiligheid van NOM-woningen (nul-op-de-meter-woningen), vanwege hun bijzondere constructie en vele zonnepanelen.

Wij begrijpen de zorgen en de gevoelens van de onveiligheid na de brand gisteren heel goed. Voor ons is het daarbij van groot belang naar de feiten te kijken. De brandweer heeft verteld over oorzaak van het vuur en blusproces. Wat we nu weten is dat de brand in de keuken is ontstaan. De woningen zijn bij meerdere controles en renovaties veilig bevonden. Er zijn geen feiten die zeggen dat dat niet zo zou zijn. De brandweer doet samen met ons onderzoek naar de oorzaak van de brand en ook welke rol de panelen hadden bij het bemoeilijken van blussen.

Portaal draagt zorg voor de bewoners, samen met de gemeente Arnhem en alle partners in de wijk. We zullen alle bewoners continu op de hoogte houden en zijn bereikbaar voor alle vragen. 

 

UPDATE 18 JUNI - 22.00 UUR

Om 21.00 uur is er door burgemeester Marcouch, de hulpdiensten en Portaal een update gegeven aan de bewoners en omwonenden die zijn geëvacueerd. Bewoners van de panden waar de brand heeft gewoed (Van Kinsbergenstraat 34 - 48) kunnen niet meer terugkeren naar hun woning. Voor hen is noodopvang geregeld of ze kunnen naar familie en vrienden. Voor de langere termijn zal alternatief onderdak voor de bewoners worden gezocht. Hierover zal rechtstreeks contact zijn met deze bewoners.

Ook de bewoners van de direct omliggende woningen (Van Kinsbergenstraat 18 - 32 en 50 - 64) kunnen deze nacht niet thuis slapen. De brandweer is nog tot ver in de nacht bezig met nablussen en zorgen dat de situatie veilig is. Voor de rust en veiligheid zullen daarom ook deze bewoners van de omliggende woningen opgevangen worden.

Alle overige bewoners die vandaag niet naar hun huis kunnen, kunnen in verschillende blokken terugkeren naar hun woning. Om 21.30 uur is er een afsluitende NL Alert uit gegaan, omdat er geen gevaar is of overlast geeft rook meer aanwezig is. Vanaf nu is alles gericht op het helpen van de getroffen bewoners en omwonenden, herstel van schade, zorgen voor vervangende huisvesting en er zijn voor onze bewoners zodat zij hun vragen kunnen stellen. groter er meer informatie is, delen we dit met de bewoners.

Er staan ​​ook antwoorden op veel gestelde vragen op de website van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden.