Navigatie

“Duet een eigentijdse, ‘groene’ woontoren in het centrum van Nijmegen”

Gemeente Nijmegen presenteerde gisteren het plan van gebiedsontwikkelaar VanWonen voor de hoogste woontoren van Nijmegen. Deze ‘verticale wijk’ van 120 meter hoog gaat het Duet heten, met daarin 383 appartementen voor een mix aan doelgroepen. Portaal neemt hiervan 90 sociale huurappartementen voor haar rekening. Martine Verheijen, senior assetmanager van Portaal: “Wij zijn blij dat wij onze bijdrage mogen leveren aan het realiseren van deze inclusieve buurt op een bijzondere locatie in de stad.”

Naast de 90 sociale huur-appartementen van Portaal, gaat studentenhuisvester SSH& 40 woonunits voor studenten realiseren. Verder komen er 81 huurwoningen in het middeldure segment en 172 koopappartementen in het duurdere segment.

Bijdragen aan goed samenleven in nieuwbouw

Martine Verheijen: “Wij zijn zeer positief over de goede samenwerking met en betrokkenheid van de gemeente en SSH& in aanloop naar de keuze voor dit prestigieuze plan. Met het mooie resultaat dat we op een bijzondere plek in de stad nieuwe woningen gaan toevoegen en zo onze bijdrage leveren om meer betaalbare sociale huurwoningen toe te voegen aan ons woningbezit voor de bewoners van Nijmegen. Het is een ambitieus plan waarbij eveneens ruimte gecreëerd wordt voor de ontmoeting.  Zo willen wij bijdragen aan goed samenleven. Daarbij is de sociale cohesie de kracht en tegelijk de uitdaging in dit project. We zullen met elkaar onze schouders eronder moeten zetten om de inclusieve buurt daadwerkelijk te realiseren.”

Verticale groene wijk als bijdrage aan de woningbouwopgave

Duet komt in het stationsgebied, tegen het Waalfront en naast de Nieuwe Hezelpoort naar het centrum. Het wordt een verticale wijk met een rijke diversiteit aan buurten boven elkaar. Een eigentijdse woontoren, met levendige ontmoetingsruimten in een groene corridor. Wonen, werken, parkeren en ontmoeten komen er samen. Door de hoogte van het gebouw is er veel ruimte voor  groen en wordt er ruimte teruggeven aan de stad, in de vorm van het nieuwe Hezelplein, een dakpark boven een drieverdiepingen garage en een brede groene corridor.

Wethouder Noël Vergunst: “We hebben een enorme woningbouwopgave in Nijmegen. In het gehele stationsgebied moeten straks 2000 nieuwe woningen verrijzen. De 383 woningen in Duet zijn een geweldige stap voor dit gebied. Het hoge gebouw wordt deels met hout en andere herbruikbare materialen gebouwd. En de omgeving wordt heel groen ingericht. Ik kan niet wachten tot het resultaat daar is”.

Stimuleren van de ontmoeting

Duet en het nieuwe Hezelplein zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; ze stimuleren ontmoeting tussen de bewoners, buurtbewoners en de bezoekers van de stad. Daarnaast fungeert het plein als verbinder tussen het centrum, het Waalfront, het stationsgebied en de Biezen. Het plein wordt omarmd door een levendige plint, met daarin een buurtwoonkamer, winkels, horeca en de entrees tot de woningen, de parkeervoorziening en fietsenstallingen.

planning
Vanaf eind 2024 kan de bouw starten. De gehele planontwikkeling en realisatie zal 4 jaar duren.