48 Flexwoningen in Bunnik

Goed nieuws voor de jongeren en andere woningzoekenden uit Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het voorstel voor 48 flexwoningen in de gemeente Bunnik is akkoord. De gemeenteraad van Gemeente Bunnik heeft op 6 juli ingestemd met het voorstel. De 48 flexwoningen worden geplaatst op het grasveld voor het gemeentehuis in Odijk.

De gemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen. Vooral voor jongeren die nu jaren moeten wachten op een huurwoning. Ook moeten zij andere woningzoekenden huisvesten, zoals statushouders en mensen die beschermd wonen. Deze tijdelijke woningen bieden uitkomst voor de komende 15 jaar en ondertussen werkt de gemeente ook aan plannen voor permanente huurwoningen. Ook de provincie Utrecht onderstreept het belang van flexwoningen, zeker als die binnen de bebouwde kom (‘rode contouren’) worden gebouwd zoals in de gemeente Bunnik. De provincie heeft voor deze 48 flexwoningen subsidies toegezegd.

De verwachting is dat de eerste flexwoningen begin 2024 worden opgeleverd.