Navigatie

Woonprotest Utrecht: Red de Sociale Huur

Het Woonprotest Utrecht organiseert op zondag 13 augustus 2023 weer een manifestatie: ‘Red de sociale huur’. De woonprotesten zijn een begrijpelijke schreeuw om aandacht, ze laten de urgentie van de aanpak van het alleen maar groter wordende woningtekort zien. Zeker met een verkiezingscampagne in het verschiet, kan daar niet genoeg aandacht voor zijn.

Portaal steunt hun doel om meer aandacht te vragen voor de wooncrisis in de stad. Sterker, dat is precies waar we elkaar vinden. Portaal heeft als missie meer goede en betaalbare woningen te bouwen, zodat meer mensen een fijn thuis kunnen vinden. Daarom bouwen we volop.

Manifestatie ‘Red de sociale huur’

De organisatoren van het Woonprotest wijzen op het schreeuwend tekort aan sociale huurwoningen en stellen omwonenden ‘Wij hebben er genoeg van!’ De organisatie wil de landelijke en lokale politiek maar ook woningcorporaties oproepen om actie te ondernemen. De manifestatie vindt plaats op 13 augustus 2023 om 13:00 op het Jaarbeursplein in Utrecht. Lees er hier meer over.

Het Utrechts Woonprotest maakt zich daarnaast zorgen om de verkoop van sociale huurwoningen. Als woningcorporatie is onze eerste taak het verhuren van goede, betaalbare woningen. Het verkopen van woningen door ons als corporatie heeft dus maar één doel: het vergroten van het aantal beschikbare sociale huurwoningen. Dat zit zo. Een kwart van de woningen die we verkopen valt onder de vrije sector. Woningen die dus sowieso niet sociaal verhuurd worden. Maar ook de andere woningen die we verkopen, zijn woningen waar we op korte of langere termijn geen toekomst zien om sociaal te verhuren.

Ze zijn bijvoorbeeld te groot of te duur om te onderhouden. Van de verkoopopbrengsten bouwen we nieuwe sociale huurwoningen die beter passen bij onze doelgroep en die we beter betaalbaar kunnen houden. We kunnen twee woningen bouwen van de opbrengst van één verkochte sociale huurwoning. Méér betaalbaar wonen dus. We doen dit in Utrecht overigens mondjesmaat. We zetten vooral in op meer bouwen. Meer bouwen, met meer tempo. Voor meer betaalbare huizen in Utrecht.

Portaal roept op om samen te werken aan een oplossing voor de wooncrisis in de stad. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een betaalbare en leefbare stad blijft voor alle bewoners.