Navigatie

Samen voor meer betaalbare huizen in Utrecht!

Afgelopen zaterdag organiseerde het Utrechts Woonprotest een bijeenkomst bij ons in Utrecht. Portaal heette hen welkom met koffie en thee en we gingen met ze in gesprek over de grote behoefte aan betaalbare huizen. We steunen hun doel om meer aandacht te vragen voor de wooncrisis in de stad.

Sterker, dat is precies waar we elkaar vinden. Portaal heeft als missie meer goede en betaalbare woningen te bouwen, zodat meer mensen een fijn thuis kunnen vinden.


Daarom bouwen we volop. Vanaf 2020 realiseerden we in de regio Utrecht 525 betaalbare woningen en tot aan 2026 bouwen we er 1.140 bij, waarvan 337 in 2023.
In heel Nederland willen we de komende jaren het aantal woningen dat we bouwen verdubbelen: van 500 naar 1000 woningen per jaar.


Het Utrechts Woonprotest maakt zich daarnaast zorgen om de verkoop van sociale huurwoningen.
Als woningcorporatie is onze eerste taak het verhuren van goede, betaalbare woningen. Het verkopen van woningen door ons als corporatie heeft dus maar één doel: het vergroten van het aantal beschikbare sociale huurwoningen. Dat zit zo. Een kwart van de woningen die we verkopen valt onder de vrije sector. Woningen die dus sowieso niet sociaal verhuurd worden. Maar ook de andere woningen die we verkopen, zijn woningen waar we op korte of langere termijn geen toekomst zien om sociaal te verhuren.

Ze zijn bijvoorbeeld te groot of te duur om te onderhouden. Van de verkoopopbrengsten bouwen we nieuwe sociale huurwoningen die beter passen bij onze doelgroep en die we beter betaalbaar kunnen houden. We kunnen twee woningen bouwen van de opbrengst van één verkochte sociale huurwoning. Méér betaalbaar wonen dus.

We doen dit in Utrecht overigens mondjesmaat. We zetten vooral in op meer bouwen.

Meer bouwen, met meer tempo. Voor meer betaalbare huizen in Utrecht.

Portaal roept op om samen te werken aan een oplossing voor de wooncrisis in de stad. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat Utrecht een betaalbare en leefbare stad blijft voor alle bewoners.