Portaal vernieuwt: dubbel zoveel woningen op de begane grond in Agaatlaanflat

Woningcorporatie Portaal heeft onlangs een grootschalige renovatie van de Agaatlaanflat voltooid. Daarbij is ook de begane grond omgebouwd. De tien woningen op de begane grond zijn door Portaal en VIOS Bouwgroep omgebouwd tot twintig tweekamerwoningen. Door het dubbele aantal woningen te creëren is het tekort aan sociale huurwoningen in Leiden weer iets teruggebracht. Op 3 april hebben de nieuwe bewoners van de Agaatlaanflat hun sleutel ontvangen. Van de sleuteloverdracht hebben we meteen een ontmoetingsmoment gemaakt om elkaar te leren kennen. Fijn samen wonen gaat immers beter als je elkaar kent. Zo wil Portaal bijdragen aan goed samenleven.

Diverse bewonersgroepen
Een belangrijk aspect van deze renovatie is de ondersteuning van diverse bewonersgroepen. Zo hebben we negen woningen met voorrang beschikbaar gesteld aan doorstromers via hureninhollandrijnland.nl. Hiermee hebben we kleinere woningen in Leiden weten vrij te maken voor starters. Verder hebben we een statushouder een nieuwe woonkans kunnen bieden.

Ineke de Bruijckere, adviseur Volkshuisvesting Portaal Leiden: ‘’We hebben ook zes woningen toegewezen aan jongvolwassenen die met begeleiding van Stichting De Binnenvest werken aan hun herstel. Voor hen vormen deze woningen een belangrijke eerste stap naar een goed leven midden in de samenleving. En ook studenten van de Hogeschool Leiden nemen hun intrek in vier van de woningen. Zij spelen een sleutelrol in het bevorderen van een positieve leefomgeving door o.a. het bieden van buddy-ondersteuning aan de jongvolwassenen en het organiseren van gemeenschapsactiviteiten. Zo dragen we als Portaal bij aan de brede maatschappelijk opgave waar woningcorporaties voor staan en bieden we woonoplossingen die aansluiten op de actuele maatschappelijke behoeftes.’’

Samenwerkingspartners
Om woonruimte voor jongvolwassenen mogelijk te maken werkt Portaal samen met de Binnenvest. Gemeente Leiden steunt dit project met een subsidie van €60.000. De studenten zijn geworven uit het initiatief "Leren met de stad", een samenwerkingsverband van de Universiteit, Hogeschool en gemeente Leiden.