Navigatie

Portaal informeert huurders uit voorzorg over datalek bij leverancier

Op woensdag 29 maart ontving Portaal bericht van de Huurcommissie dat persoonsgegevens van huurders mogelijk betrokken zijn bij een datalek. Het gaat om huurders die in het verleden namens de Huurcommissie voor één of meer tevredenheidsonderzoeken zijn uitgenodigd.

Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Het gaat niet om wachtwoorden en/of andere gevoelige gegevens. Het gaat om een datalek bij een leverancier van de Huurcommissie. De Huurcommissie heeft deze huurders als het goed reeds geïnformeerd.

Omdat het niet uitgesloten is dat ook huurders van Portaal een uitnodiging hebben gekregen om mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek van de Huurcommissie, informeren we u graag uit voorzorg.  Portaal gaat melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wees waakzaam voor nepbrieven en phishing

Huurders wordt gevraagd de komende tijd extra waakzaam te zijn voor nepbrieven, phishing-berichten (zoals e-mails, sms’jes of WhatsAppberichten) of telefoontjes die afkomstig lijken te zijn van bekenden of bedrijven. Het doel is meestal om meer gegevens van mensen buit te maken of om betalingen te laten uitvoeren. Doordat er persoonlijke informatie wordt gebruikt, komt zo’n brief, phishingbericht of telefoontje geloofwaardiger over.

Let op: Het is voor huurders belangrijk te weten dat mails afkomstig van Portaal altijd eindigen op @portaal.nl. Portaal vraagt nooit om bankgegevens, pincodes of wachtwoorden.


Meer weten? De Huurcommissie heeft ook een bericht over het datalek naar buiten gebracht:

Huurcommissie informeert klanten uit voorzorg over datalek bij leverancier | Nieuwsbericht | Huurcommissie