Kunstwerken ter ere van grondleggers volkshuisvesting Drucker en Greven onthuld

Bewoners van de buurt hadden het waarschijnlijk al gezien, de twee kunstwerken aan de gevels van de huizen bij de kruising van de Grevenstraat en Marendorpse Dwarsstraat. De kunstwerken zijn een initiatief van woningcorporatie Portaal en zijn dinsdag officieel onthuld in aanwezigheid van onder andere Portaal medewerkers, het bestuur van het Druckerfonds en buurtbewoners.

Grondleggers volkshuisvesting

De creaties zijn gemaakt door de Leidse beeldend kunstenaar André Sas, samen met cliënten van activiteitencentrum Gading van zorgorganisatie Gemiva. Portaal nam het initiatief voor de werken als eerbetoon aan de heren Hendrik Drucker en Hendrik Greven, de grondleggers van de Volkshuisvesting in Leiden en in Nederland naar wie ook de omliggende straten zijn vernoemd. Tevens waren Drucker en Greven de oprichters van de stichting ter bevordering van werkmanswoningen Leiden, wat de eerste rechtsvoorganger van Portaal is.

Verhogen van levensgeluk

De Leidse professor. H.L. Drucker, naar wie de Druckerstraat is genoemd en zijn collega hoogleraar Greven (van de Grevenstraat) richtten in 1899 de Stichting Het Leidse Volkshuis op. Uit eigen vermogen bouwde de stichting een pand aan de Apothekersdijk met als doel “het verhogen van ontwikkeling en levensgeluk onder arbeiders in Leiden”. Het Volkshuis was hiermee één van de eerste buurthuizen in Nederland. In 1989 werd het Druckerfonds opgericht. Het Druckerfonds is een vermogensfonds en maakt Leiden en omringende gemeenten zorgzamer en gezelliger! Van Boekenzolder tot Energiefixers en van Groentepark tot speeltuin: het Druckerfonds steunt veel projecten voor iedereen die er voor elkaar wil zijn.

Tweeledige betekenis

Voor medewerkers van Portaal hebben de kunstwerken een dubbele betekenis. Voor hen zijn de werken ook ter nagedachtenis van hun overleden collega Patrick van Kuilenburg, die als projectmanager hard heeft gewerkt aan de renovatie van de Drucker- en Grevenstraat. Zijn nabestaanden waren tijdens de onthulling ook aanwezig en kregen symbolisch het recent verschenen boek ‘De halfbroer van Dolle mina, of: de biografie van een edel mensch’, over Drucker overhandigd. Daarin stond een mooie boodschap namens alle collega’s. “Met deze kunstwerken willen we onderstrepen dat Portaal het belangrijk vindt om lokale geschiedenis te eren en te gedenken dat collega Patrick van Kuilenburg niet meer bij ons is. De uitgebreide renovatie van de woningen in de Drucker- en Grevenstraat en omgeving heeft gezorgd dat bewoners comfortabeler en duurzamer kunnen wonen en het karakteristieke uiterlijk is behouden. De combinatie van eren en gedenken was een waardevolle aanleiding voor de kunstwerken van André Sas”, aldus Joris Gresnigt, programmanager vastgoedprojecten Portaal.