Huurverlaging voor de laagste inkomens

Voor ruim een half miljoen huurders in Nederland gaat de huurprijs per 1 juli omlaag naar € 575,03 per maand. Bent u huurder van Portaal en hoort u ook bij deze groep? Dan krijgt u in mei van ons een brief. U hoeft hier dus zelf niets voor te doen.

De huurverlaging is onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken en zou eigenlijk pas volgend jaar ingaan. Maar na overleg tussen de minister en de woningcorporaties is besloten de huurverlaging te vervroegen. Portaal staat achter deze vervroegde huurverlaging. Omdat alles om ons heen in hoog tempo duurder wordt, vinden we het een goed plan om huurders met de laagste inkomens dit jaar al extra te helpen.

Voor wie is deze huurverlaging?

Deze huurverlaging is voor huishoudens die op 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning huren met een kale/nettohuur van meer dan € 575,03 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen. Hieronder ziet u de inkomensgrenzen:

  • Eenpersoonshuishoudens: € 23.250
  • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 24.600
  • Meerpersoonshuishoudens: €30.270 *
  • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): €32.730 *

* Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee.

Hoe weten wij of u in aanmerking komt?

Portaal krijgt gegevens van de Belastingdienst over uw huishoudinkomen. Wij zien niet uw exacte inkomen, maar krijgen wel door in welke categorie uw inkomen zit. En dus ook of u in aanmerking komt voor deze huurverlaging.

Hoe en wanneer krijgt u bericht?

Als u voor deze huurverlaging in aanmerking komt, krijgt u voor 1 juni van ons een brief. Hierin vindt u alle informatie over uw nieuwe huurprijs. U hoeft dus zelf niets aan te vragen. Die nieuwe huurprijs gaat dan op 1 juli 2023 in. Krijgt u vóór 1 juni geen voorstel voor huurverlaging voor uw woning, terwijl u daar wel recht op denkt te hebben? Neem dan even contact met ons op.

Behalve in de situaties die hierboven genoemd staan, verlagen we ook in sommige andere gevallen de huur. Bijvoorbeeld als uw inkomen plots gedaald is en niet meer aansluit bij de hoogte van de huur. Op deze pagina leest u meer informatie over huurverlaging en wanneer u ervoor in aanmerking komt.