Flexwoningen Utrecht stap dichterbij!

Het plan voor de bouw van 450 flexwoningen voor Woonin en Portaal op de locatie 'Tussen de Rails' bij Lunetten-Koningsweg in Utrecht is voor besluitvorming naar de gemeenteraad verstuurd. De verwachting is dat de gemeenteraad er na de zomer een besluit over neemt.

Voor het gebied rond station Lunetten is een lange termijn plan voor de ontwikkeling van een nieuw centrum met woningen, kantoren, winkels en andere voorzieningen. In de tussentijd wil de gemeente Utrecht de ruimte gebruiken voor woningen en gebouwen voor kantoren, cultuur en horeca.

Het plan is om voor 10 jaar zes bouwblokken in het gebied te maken van circa vier of vijf lagen hoog. In totaal bestaat het project uit 450 woningen bestaande uit 250 studio’s, 175 tweekamerappartementen en 25 driekamerappartementen. Het moet een autoluwe wijk worden met betaalbare huurwoningen: 70 procent voor reguliere woningzoekenden en 30 procent voor aandachtsgroepen.

Voor de exploitatieperiode zijn wij uitgegaan van 50 jaar, te weten 10 jaar op de locatie Tussen de Rails met vervolgens één verplaatsing naar een vervolg locatie waar de woningen permanent kunnen blijven staan. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het plan, kan de uitvoering starten.