Navigatie

Bescherming vogels en vleermuizen en sneller bouwen

Afgelopen vrijdag heeft Portaal samen met collega corporaties Woonin, Bo-Ex, SSH en Cazas Wonen en wethouder Linda Voortman een intentieverklaring voor het Soorten Management Plan ondertekend. De wethouder onthulde een nestkastje.

Waarom is dat zo belangrijk? We willen allemaal graag dat woningen snel verduurzaamd worden. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om de planten en dieren die in de provincie voorkomen goed te beschermen. Door het verduurzamen, renoveren en het ’kierdicht bouwen’ van woningen blijft er steeds minder woonruimte over voor dieren als gierzwaluwen, huismussen en vleermuizen.

Bij sloop, renovaties en onderhoud van woningen moeten wij om een vergunning te krijgen altijd laten onderzoeken of er beschermde planten of dieren in het gebied voorkomen. En als dat zo is dan moeten we nestkastjes plaatsen zodat de dieren toch een plek hebben waar ze kunnen nesten. Het kan gebeuren dat verschillende corporaties in hetzelfde gebied onderzoek laten doen omdat we de onderzoeksresultaten niet van elkaar weten. Dit is dubbel werk. Daarnaast kost onderzoek en de beoordeling van iedere vergunningaanvraag bij de omgevingsdienst van de Provincie erg veel tijd en dus geld. We vonden met zijn allen dat we dit beter moesten organiseren.

We hebben dus de handen ineen geslagen. En een Soorten Management Plan gemaakt. Daarin staat dat de corporaties en de gemeente Utrecht de onderzoeksdata en onderhoudsplanning van te voren delen met elkaar. We kijken met elkaar wat er aan renovaties en bouw gepland staat in een wijk in een jaar. Daarna bepalen we samen hoeveel nesten er weggaan en hoeveel nestkastjes ervoor terug moeten komen, op zo'n manier dat de vogels en vleermuizen erop vooruitgaan. Door nestkasten op diverse plekken op te hangen krijgen de dieren meer verblijfsplaatsen in de stad. We hoeven dan geen vergunning meer aan te vragen. Er komt een generieke ontheffing.

Het voordeel voor woningcorporaties, bewoners en woningzoekenden is dat een Soorten Management Plan tijdwinst oplevert. Zo kunnen woningcorporaties blijven verduurzamen en zorgen voor een goede woonkwaliteit.