Woning opleveren: inspectieafspraak

Als u gaat verhuizen is het belangrijk dat u de woning netjes en schoon achterlaat. In onze instructiefilm ziet u hoe u de woning aan ons moet teruggeven.

Veel gevraagd over Woning opleveren: inspectieafspraak

Welke werkzaamheden kan ik laten uitvoeren door Portaal?

Algemeen

U kunt de werkzaamheden uit deze prijslijst laten uitvoeren door Portaal.

Kan een opzichter mijn woning alvast beoordelen voordat ik mijn huur heb opgezegd?

Algemeen

Nee, dit is helaas niet mogelijk. Zodra u de huur heeft opgezegd, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief. Daarin geven wij aan wanneer de voor- en eindinspectie plaatsvinden. De opzichter zegt bij de voorinspectie wat u nog moet veranderen voor u de woning verlaat. En controleert dit bij de eindinspectie.

Wilt u van te voren weten hoe u de woning correct moet opleveren?  Bekijk dan hieronder checklist 'ga zelf eenvoudig na of u uw woning in goede staat achterlaat'.

Checklist 'ga zelf eenvoudig na of u uw woning in goede staat achterlaat'

1. Algemeen

 • Plakplaatjes, stickers en plakplastic op schilderwerk, wandtegels, ramen en deuren verwijderen.
 • Als de woning door intensief roken ernstig vervuild is, dan moet u dit herstellen. Het aangetaste behang
  verwijderen. De vervuilde plafonds, kozijnen, deuren en ramen ontvetten. Plafonds dienen te worden gesausd in
  een lichte kleur, bij voorkeur wit.
 • Betimmeringen aangebracht op: plafonds, wanden, vloeren, deuren, kasten en bovenkastjes verwijderen.
 • Ontbrekende onderdelen die tot de woning of vaste inventaris behoren herstellen. Bijvoorbeeld: sanitaire
  voorzieningen, stopcontacten en schakelaars, hang-en sluitwerk, sleutels, etc.
 • Sterk afwijkende kleuren dient u te herstellen.
 • Schilderwerk op afgewerkte materialen ( zoals keukens, sanitair, hang-en sluitwerk, schakelaars en
  wandcontactdozen, wand- en vloertegels e.d.) wordt niet geaccepteerd.
 • Al uw inventaris, afval en grof vuil moet u vóór het inleveren van de sleutels verwijderd hebben.
 • De woning bezemschoon opleveren en de vuilcontainers leeg en schoon in de berging plaatsen.

2. Vloeren en trappen

 • Vloerbedekking en lijmresten op vloeren en trappen verwijderen en vlak opleveren.*
 • Plavuizen inclusief lijm, lijmresten en/of specieresten verwijderen en vlak opleveren. *
 • Verlijmde kurkvloeren, vinylvloeren en parketvloeren verwijderen en vlak opleveren. *
 • Spijkers en schroeven verwijderen.

* Let op eventuele asbest

3. Wanden en plafonds

 • Spijkers, schroeven en pluggen verwijderen.
 • Slecht of ondeskundig aangebracht schilder- en behangwerk verwijderen.
 • Beschadigingen aan wanden herstellen.
 • De volgende wandbekleding en plafondafwerking: kurk, houten schroten, steenstrips en op andere wijze
  aangebracht grof reliëf (maximaal 2 millimeter reliëf is toegestaan) verwijderen en herstellen.
 • Alle beschadigingen aan plafonds herstellen en egaal afwerken.
 • Kunststof schroten dienen in verband met brandgevaar altijd te worden verwijderd.

4. Ramen, deuren en kozijnen

 • Spijkers en schroeven verwijderen.
 • Slecht of ondeskundig aangebracht schilderwerk verwijderen.
 • Alle binnendeuren zijn aanwezig, schoon en onbeschadigd.
 • Alle sleutels, ook zelf bijgemaakte sleutels dienen te worden ingeleverd. Minimaal 2 sleutels per deur.
 • De ramen, deuren, kozijnen en glaswerk zijn onbeschadigd en schoon.

5. Sanitair

 • Doucheruimte en toiletruimte goed schoonmaken.
 • De tegels en het sanitair ontdoen van kalkaanslag en overige vervuiling.
 • De toiletten zijn schoon en onbeschadigd.
 • De wasbakken, fonteintjes, spiegels en planchetten zijn aanwezig, schoon en onbeschadigd.

6. Installaties

 • Alle losse snoeren en door u zelf aangebrachte elektra-aansluitingen die niet voldoen aan de voorschriften
  verwijderen en herstellen.
 • Alle stopcontacten en schakelaars voor lichtpunten zijn aanwezig.
 • Alle lichtpunten zijn voorzien van kroonsteentjes.
 • Er hangen geen losse draden uit muren of plafonds.
 • De aansluitpunten voor telefoon en radio/tv zijn in goede staat.
 • De cv-installatie is voldoende gevuld met water. De vulslang en de sleutel voor het ontluchten zijn aanwezig.
 • De cv-installatie instellen op 10 graden en alle radiatoren open draaien.
 • Zelf aangebrachte inbouwspotjes in plafonds verwijderen en plafond herstellen.

7. Keuken

 • Het keukenblok aan de binnen-en de buitenzijde goed schoonmaken.
 • Wandtegels ontdoen van vetresten.

8. Tuin

 • Slechte schuttingen laten verwijderen
 • Goede schuttingen op de erfgrens met de buren blijven staan. (gemeenschappelijk eigendom)
 • De tuin mag voor maximaal 60% bestraat zijn.
 • Beplanting als klimop of bomen verwijderen die vlakbij of tegen een buitenmuur van de woning of berging zijn
  aangebracht en het uitvoeren van het onderhoud van de gevels belemmeren.
 • Rommel of snoeiafval verwijderen.
 • De tuin goed verzorgd achterlaten (onkruid verwijderd, gras gemaaid, heg geknipt).

9. Bijgebouwen / aanbouwen

 • Verwijderen van alle zonneschermen, garages, pergola’s. hokken en dergelijke.
 • De berging/schuur is leeg en veegschoon.

Wat kan ik verwachten van de woninginspecties als ik de huur heb opgezegd?

Algemeen

Als u de huur opzegt, dan moet u het huis leeg, schoon en zonder schade aan ons teruggeven. Een medewerker van Portaal komt daarom twee keer langs en bekijkt dan samen met u het huis. We gaan ervan uit dat u eerst zelf uw woning controleert op basis van checklist 'ga zelf eenvoudig na of u uw woning in goede staat achterlaat'. En eventueel zelf reparaties uitvoert voordat u de sleutels inlevert. Tijdens de voorinspectie kunt u bespreken wat er ter overname aangeboden kan worden.

Voorinspectie:
Tijdens de eerste inspectie loopt de medewerker met u door het huis. De medewerker bekijkt of er dingen zijn die u voor de einddatum moet weghalen en herstellen. Deze inspectie duurt een uur tot maximaal twee uur en vindt plaats in de ochtend tussen 8.00 en 12.30 uur of in de middag tussen 13.00 en 17.00 uur.

De medewerker vult een formulier in en maakt foto's. Als er dingen in huis gerepareerd of weggehaald moeten worden, kunt u dat het beste zelf doen. Als wij het moeten doen, is dat soms duurder. De medewerker zet op het inspectieformulier om welke aanpassingen en welke kosten het gaat. U ondertekent dit formulier en wij geven u er een kopie van.

Eindinspectie:
Bij de tweede inspectie controleert onze medewerker de woning opnieuw. Is de woning leeg en schoon? Zijn de reparaties en aanpassingen gedaan? Als het huis nog niet in orde is, dan regelen wij dat alsnog op uw eigen kosten. Na de eindinspectie vragen wij ook de sleutels van de woning terug.

Ik heb een afspraak met Portaal voor een voorinspectie of eindinspectie van mijn woning. Kan ik de afspraak nog verzetten?

Algemeen

Voorinspectie
Deze eerste inspectie kunt u in bijzondere gevallen tot 24 uur voor de afspraak verzetten. Neem hiervoor contact op met onze afdeling Bewonerscontact.

Als niemand aanwezig is tijdens de afspraak, dan kunnen wij voorrijkosten bij u in rekening brengen.

Eindinspectie
De afspraak voor de eindinspectie kunt u helaas niet verzetten. U kunt de afspraak wel door iemand anders laten overnemen. U moet deze persoon dan een machtigingsbrief meegeven. Vergeet niet uw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van u beiden in de machtiging te zetten. De waarnemer geeft de machtiging aan de opzichter. Hij of zij moet ook een legitimatiebewijs (ID/rijbewijs) laten zien.

Kan iemand anders de inspectie van mij overnemen?

Algemeen

Ja dat kan. U moet deze waarnemer dan een machtigingsbrief meegeven. Vergeet niet uw naam, de naam van de waarnemer, de datum en handtekeningen van u beiden in de machtiging te zetten.

De waarnemer geeft de machtiging bij de inspectie aan de opzichter. Hij of zij moet ook een legitimatiebewijs (ID/rijbewijs) laten zien.

Mijn woning is al helemaal leeg en opgeruimd. Is een voorinspectie nog nodig?

Algemeen

Ja, een voorinspectie is bij een huuropzegging altijd verplicht. De opzichter doorloopt samen met u de woning. En vertelt u wat er eventueel nog moet worden veranderd, voordat de eindinspectie plaatsvindt. U kunt de voorinspectie dus niet annuleren.

Er staan losse kasten in mijn woning die ik niet gebruik. Mag ik die wegdoen?

Algemeen

Ja, dat mag.