Navigatie

Van Wijnen en Portaal overhandigen 60 sociale huurappartementen in Soesterberg aan bewoners

Eerste bewoner ontvangt sleutel van woning Moerbessenberg

Het nieuwe wooncomplex aan de Moerbessenberg in Soesterberg is gereed. Van Wijnen bouwde in opdracht van Portaal 60 energiezuinige sociale huurwoningen. Vandaag ontving de eerste bewoner, mw. Wagter, uit handen van Mounaim Abdelkhalki, manager Volkshuisvesting Portaal, de sleutel.

Mw. Wagter ‘’schuift door’’ van de Van Angerenstraat in Soesterberg naar de Moerbessenberg: ‘’Eindelijk is het zover. Ik heb er zin in. Een mooi appartement met balkon op het zuiden en goed geïsoleerd. Samen met mijn dochter gaan we ons hier nu settelen en er iets fijns van maken. Nu eerst de inrichting en dan genieten van onze mooie nieuwe woonomgeving.”

Duurzaam wonen
Het gebouw telt vier bouwlagen met een kap, heeft een lift en past mooi in de omgeving. De nieuwe woningen zijn niet alleen comfortabel en energiezuinig, maar grotendeels ook circulair door hergebruik van sloopmaterialen elders, gebruik van hernieuwbare bouwmaterialen en de keuze voor circulair beton en kalkzandsteen.

Succesvolle ketensamenwerking
“Wij zijn trots dat we weer een project opleveren in de ketensamenwerking met Portaal. Na ruim een jaar bouwen hebben wij nu de sleutels overgedragen. Een mooie mijlpaal waar iedereen die daar een steentje aan heeft bijgedragen met trots op mag terugkijken. We hopen dat de bewoners hier gaan genieten van hun nieuwe thuis.”, aldus Gert de Bruin, projectleider bij Van Wijnen Utrecht.
Jerry de Zwart, projectmanager Portaal: “Dit project past perfect bij onze missie ‘bijdragen aan goed samenleven’. De aandacht voor circulaire materialen, het terugbouwen van extra woningen en het sociale karakter van de tuin maken dit project uniek. We horen nu al van omwonenden dat het een kwalitatieve toevoeging is aan Soesterberg en daar zijn we als Portaal trots op”.

Circulaire woningen
Tijdens de sloop van de oude woningen verzamelde Van Wijnen wastafels, hang- en sluitwerk, dakpannen en cv-ketels in voor hergebruik. Daarnaast zijn houten balken uit de originele dakconstructie geschikt gemaakt als constructiebalken voor hergebruik bij andere nieuwe bouwprojecten. Ook de gevelstenen zijn één-op-één uitgehakt om te hergebruiken voor andere projecten. Door deze manier van slopen en bouwen en het toepassen van biobased producten draagt Portaal bij aan een duurzamere samenleving.

Binnenkort start Van Wijnen met een volgend project voor Portaal aan de Van Angeren en Plesmanstraat in Soesterberg.

Kijk hier voor meer informatie over de totstandkoming van de 60 sociale huurappartementen.