Gelderse woningcorporaties sturen brief aan BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie: “Provincie pak regie om goede, betaalbare woningen te realiseren”

In Gelderland zijn BBB, VVD, CDA, SGP en ChristenUnie met elkaar in gesprek over een coalitieakkoord voor de provinciale staten. Alle 43 Gelderse corporaties – verdeeld over 6 regio’s - stuurden een gezamenlijke brief naar deze partijen en de informateur. “Omdat we als corporaties hopen dat de onlangs gesloten Woondeals in de onderhandelingen een belangrijke plaats innemen”, aldus manager volkshuisvesting Daniëlle Gerrits, die namens Portaal de brief onderschreef.

"Nederland schreeuwt om goede, betaalbare woningen in leefbare wijken"

Daniëlle Gerrits over de noodzaak van het schrijven: “Onze ambities en opgaven zijn groter dan ooit. De woningnood trekt zijn sporen in de volle breedte van de samenleving. De opgave om nog meer te bouwen en te verduurzamen is enorm, maar we pakken deze handschoen graag op. Voor Portaal betekent dat een verdubbeling van onze productie: van 500 naar 1000 woningen per jaar en een verdere verduurzaming van onze voorraad in Nederland. Dat betekent wel dat we moeten kunnen bouwen zonder handrem. Daarvoor hebben we ook de hulp van de provincie hard nodig. Het grootste knelpunt om onze ambitie te realiseren zijn vooral de slepende procedures en grondprijzen. De overheid heeft hiertoe goede plannen, maar zal écht regie moeten nemen. Alleen dan kunnen we door. Nederland schreeuwt om goede, betaalbare woningen in leefbare wijken. Wij zijn daar klaar voor.”

Regie provincie essentieel

Er is een groot tekort aan huizen. Onlangs werden daarom de Woondeals gesloten. Daarin staat dat de zes Gelderse regio’s plannen hebben om tot en met 2030 104.000 huizen te bouwen. Daarvan nemen de woningcorporaties 31.000 huizen voor hun rekening. Die komen bovenop de 250.000 huizen die zij nu al beheren. Een enorme, maar broodnodige opgave. Regie van de provincie op het realiseren van deze opgave is daarom essentieel.

Uitdagingen woningcorporaties

Het is voor veel regio’s en gemeenten een flinke opgave om daadwerkelijk 30% sociale huur te realiseren. Daarbij is het belangrijk dat deze worden beheerd door de woningcorporaties om nep sociale huur te voorkomen. Alleen dat garandeert dat deze huizen daadwerkelijk beschikbaar blijven voor de doelgroep. Naast het bouwen van 31.000 nieuwe huizen is het ook belangrijk om bestaande huizen te verduurzamen. In 2028 zijn er geen sociale huurwoningen meer met een slecht energielabel (E, F en G-label). Om dit alles te realiseren investeren de Gelderse corporaties tot 2030 ongeveer 10 miljard euro.

Verantwoordelijkheid provincie Gelderland

De woningcorporaties leveren een grote bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de provincie. Het gaat niet alleen om voldoende huizen voor mensen met een bescheiden inkomen. Maar ook om de  ruimtelijke, stedenbouwkundige én sociale kwaliteit van steden en dorpen in de provincie Gelderland. Woningcorporaties rekenen daarom op een constructieve samenwerking met de provincie op het gebied van gebiedsontwikkeling, nieuwbouw, verduurzaming, infrastructurele voorzieningen en soepele vergunningsprocedures.

 

In Gelderland zijn 43 woningcorporaties werkzaam in de regio’s: Foodvalley, Noord Veluwe, Achterhoek, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, Rivierenland en Stedendriehoek. Portaal biedt in de Groene Metropoolregio Nijmegen-Arnhem onderdak aan respectievelijk ruim 11.000 en 5.000 huishoudens. Meer dan ooit dragen wij bij aan goed samenleven. Daar staan wij voor. Voor leven in leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken en wonen in comfortabele, goed geïsoleerde woningen. Waar mensen zich inzetten voor hun buurt en voor elkaar. En waar huurders, maatschappelijke- en zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties samenwerken en bijdragen aan goed samenleven.