Bouwstart De Bongerd in Nijmegen Noord: Samen voor Inclusiviteit

In Nijmegen Noord, vlakbij station Lent, hebben we een grote stap gezet: De bouw van De Bongerd is begonnen! De Bongerd wordt een gemengd wonen complex met 67 woningen. Om dit te vieren was er vandaag een feestelijke onthulling van het bouwbord door de sleutelfiguren: Marlies Krol (directeur vastgoed projecten Portaal), Daniëlle Gerrits (regiomanager Nijmegen Portaal), Noël Vergunst (wethouder Nijmegen), Hein Trebbe Jr. (directeur bij Trebbe) en Sabien Lukassen (oprichtster Onder De Bomen). De Bongerd markeert niet alleen de ontwikkeling van een nieuw wooncomplex, maar ook de samenwerking tussen verschillende partijen om de gezamenlijk visie op gemengd wonen te realiseren.

Samen een inclusieve buurt realiseren
De Bongerd is een bijzonder project door de samenwerking van de partijen. Samen zijn oplossingen gevonden voor maatschappelijke vraagstukken en wordt er een fijne woonplek gecreëerd voor iedereen. De Bongerd is een zogenaamd gemengd wonen concept. In het nieuwbouwcomplex bouwt Trebbe voor Portaal 67 woningen. Hiervan zullen 30 woningen beschikbaar komen voor bijzondere doelgroepen, waarvan zo’n 23 voor cliënten van zorgorganisatie Onder de Bomen. De gemeente heeft hiervoor een subsidie van het Rijk beschikbaar gekregen van € 250.000.

"Complimenten voor de verschillende partijen die dit mogelijk hebben gemaakt. Door samen te werken en bij te dragen aan een oplossing, maken we dit totaalproject mogelijk," zegt Noël Vergunst. "We zijn trots op de snelle realisatie en start van dit project."

Bijdragen aan goed samenleven
Danielle Gerrits regiomanager Nijmegen Portaal voegt toe: "We zijn enorm trots op deze samenwerking en onze bijdrage aan goed samenleven. We geven in de Bongerd invulling aan ons gemengd wonen concept. Met onder andere gezamenlijke voorzieningen voor iedereen, zorg voor de doelgroep en betrokken wijkteams. Fijn is de samenwerking met Onder de Bomen, die ervoor zorgt dat mensen die net iets meer begeleiding nodig hebben, hier kunnen wonen.

Sabien Lukassen: "Portaal heeft echt meegedacht. Er werd open en transparant gecommuniceerd. Op De Bongerd krijgen we ons eigen kantoor om 24-uurs zorg te bieden. We zijn altijd dichtbij."

Oplevering voorjaar 2025
De Bongerd zal naar verwachting in april 2025 gereed zijn. Aannemer Trebbe werkt al langere tijd met Portaal samen. Daardoor kon er snel geschakeld worden, waren er korte lijntjes en werd er in oplossingen gedacht. Hein Trebbe jr.: “Het was een puzzel die samen gelegd moest worden. ‘Hoe maak je dit project tot een haalbaar plan, waarbij je rekening houdt met alle facetten?’ Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwen op een klein kavel, in een hoog stedelijk gebied, naast het treinstation.” Dat is gelukt, door een prima samenwerking, waardoor ook geen onnodige tijd verloren ging.