Veel gevraagd over Uw inkomen

Hoe weet Portaal wat mijn inkomen is?

Algemeen

Wij krijgen informatie van de Belastingdienst. De Belastingdienst vertelt ons niet hoeveel u precies verdient, alleen in welke inkomenscategorie u valt. Dat is hoeveel de mensen in uw huishouden samen verdienen. Er zijn drie inkomenscategorieën: laag, midden en hoog.

De Belastingdienst gebruikt de inkomens van 2022 om te bepalen wat uw inkomenscategorie is. Zij bekijken wie er nu op uw adres staan ingeschreven en wat deze mensen in 2022 samen verdienden. We noemen dit het huishoudinkomen.

We gebruiken die gegevens alléén voor de huuraanpassing. De Belastingdienst stuurt zelf ook een brief naar u. Hierin staat dat wij gegevens hebben opgevraagd en welke gegevens de Belastingdienst naar ons heeft gestuurd.

Telt het inkomen van alle bewoners mee voor de huuraanpassing?

Algemeen

Uw huishoudinkomen bepaalt hoe hoog uw huuraanpassing is. Het huishoudinkomen is het inkomen dat alle mensen die bij u in huis staan ingeschreven in 2022 bij elkaar opgeteld verdienden.

Woonden er kinderen in huis die op 1 januari 2024 jonger waren dan 23? Dan telt voor hen alleen het inkomen mee dat uitkomt boven € 22.356.

Woonden er kinderen in huis die ouder waren dan 23? Dan telt hun inkomen helemaal mee voor het huishoudinkomen.

Mijn inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet. Wat moet ik doen?

Algemeen

Klopt uw inkomensverklaring van de Belastingdienst niet? Maak dan bezwaar bij ons. Daarna moet u er zelf voor zorgen dat de gegevens bij de Belastingdienst worden aangepast. Wij vragen dan begin juli een nieuwe verklaring bij de Belastingdienst op.

Wat moet u doen nadat u hier bezwaar tegen heeft gemaakt?

  • Is er een administratieve fout gemaakt? Of is het inkomen van uw huishouden kort geleden opnieuw vastgesteld? Neemt u dan contact op met de Belastingdienst.
  • Klopt het aantal personen op het adres niet? Dan moeten de personen die er niet (meer) wonen, worden uitgeschreven. Kent u deze personen niet? Vraag dan een adresonderzoek aan bij de gemeente.

Mijn inkomen is erg gedaald, wat kan ik doen?

Algemeen

Is uw inkomen erg gedaald waardoor u moeite heeft om de huur te betalen? Of heeft u financiële problemen?

Kijk dan eerst op de website van de Belastingdienst of u huurtoeslag kunt krijgen. Ook kunt u bij uw gemeente navragen of u woonkostentoeslag kunt krijgen. Dit is een tijdelijke bijdrage in de woonkosten. Lukt dit niet? Dan kunt u bij ons een aanvraag doen voor huurverlaging, zodat u wel recht krijgt op huurtoeslag. U kunt ons bellen op 088 - 767 82 25. Onze commissie ‘Huurmaatwerk’ kijkt wat we kunnen doen om u te helpen.