Woningruil

Bij woningruil ruilt u met iemand anders van huurwoning. Deze andere woning mag in een andere gemeente staan. De woning mag ook van een andere woningcorporatie dan Portaal zijn. De persoon waarmee u ruilt, noemen we uw ruilpartner.

Willen u en uw ruilpartner van woning ruilen? Dan moet u toestemming vragen aan ons en aan de verhuurder van uw ruilpartner. Hieronder leest u stap voor stap hoe dat gaat.

Hoe gaat woningruil?

U zoekt een ruilpartner

 • U zoekt iemand om mee te ruilen. Dit is uw ruilpartner.
 • U bekijkt elkaars woning en besluit of u wilt ruilen.

U dient een aanvraag in

 • Controleer of u allebei aan de voorwaarden voldoet. Deze leest u in stap 2 van onderstaand stappenplan.
 • Vraag de woningruil aan door het aanvraagformulier en benodigde documenten op te sturen.

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

 • Wij bekijken of u en uw ruilpartner aan alle voorwaarden voldoen.
 • We inspecteren de woning.
 • U en uw ruilpartner ondertekenen het nieuwe huurcontract.
 • U verhuist naar uw ruilwoning. Uw ruilpartner verhuist naar uw woning.

Stappenplan bij woningruil

Wilt u misschien ruilen van woning? En wilt u weten wat u dan allemaal moet regelen? Hieronder leest u stap voor stap hoe woningruil gaat.

1. U zoekt een ruilpartner

U kunt een ruilpartner vinden op diverse websites zoals www.ruilmijnwoning.nl en social media.

2. Controleer of u aan alle voorwaarden voldoet

Wij moeten toestemming geven voordat u kunt ruilen. Ook de verhuurder van uw ruilpartner moet toestemming geven. En soms ook de gemeente(n) waar de woningen staan.

De voorwaarden voor woningruil zijn:

 • U en uw ruilpartner gaan er echt wonen.
 • De ruilwoning moet passen bij het aantal mensen in uw gezin. En uw woning moet passen bij het gezin van uw ruilpartner. De woning mag niet te groot zijn, maar ook niet te klein.
 • Het inkomen van u en uw (mogelijke) partner past bij de huurprijs van uw ruilwoning. En het inkomen van uw ruilpartner past bij uw woning. Het inkomen mag niet te hoog zijn, maar ook niet te laag.
 • U mag niet ruilen met een woning die leeg staat.
 • Na de woningruil blijft er geen woning leeg staan.
 • U of u ruilpartner heeft geen andere woning gekocht, gehuurd of toegewezen gekregen.
 • U en uw ruilpartner hebben een verhuurdersverklaring van de verhuurder. Dit mag een andere verhuurder dan Portaal zijn. Hier leest u hoe u een verhuurdersverklaring aanvraagt bij Portaal.
 • U en uw ruilpartner hebben geen huurachterstand.
 • U en ruilpartner komen in aanmerking voor een huisvestingsvergunning als dat nodig is. Een huisvestingsvergunning is een vergunning om in een goedkopere huurwoning te mogen wonen.
 • U staat ingeschreven als woningzoekende. Staat u nog niet ingeschreven? Dan kunt u dit doen bij alle woningcorporaties die aangesloten zijn bij Entree, WoningNet of Huren in Holland Rijnland.
 • De verhuurder van uw ruilpartner moet de woningruil ook goedkeuren.
 • Na de woningruil moet uw ruilpartner de woning minimaal één jaar huren.

Soms zijn er andere redenen waarom wij uw aanvraag niet kunnen goedkeuren. Dat hangt af van uw situatie. We nemen dan contact met u op.

Verandering van huurprijs

Bij woningruil verandert vaak uw huurprijs. Vraag voordat u ruilt aan de andere verhuurder wat de huurprijs wordt.

3. Dien uw aanvraag in

Heeft u iemand gevonden om mee te ruilen? Dan kunt u uw aanvraag indienen.

Wat moet u allemaal invullen?

 • Het Aanvraagformulier Woningruil bestaande uit: formulier aanvragen woningruil en formulier opzeggen huur na woningruil. Hier leest u welke gegevens wij nodig hebben.
 • Andere gegevens over uw ruilpartner.

U kunt de ingevulde formulieren en gegevens over uw ruilpartner per e-mail opsturen naar uw eigen Portaal kantoor:

Belangrijk om te weten

 • Wij kunnen uw aanvraag alleen behandelen als u alle formulieren helemaal heeft ingevuld en ondertekend.
 • Heeft uw ruilpartner een andere verhuurder? Vraag daar dan ook woningruil aan.

4. Wij beoordelen uw aanvraag

Het duurt ongeveer 8 weken voordat wij uw aanvraag hebben afgerond.

Wat we doen:

 • Wij kijken of uw inkomen past bij de huurprijs van uw nieuwe woning.
 • Huurt uw ruilpartner een woning van een andere woningcorporatie? Dan vragen we aan die corporatie informatie over uw ruilpartner.
 • Zodra wij uw aanvraag hebben beoordeeld, ontvangt u een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of niet. Hierin staat ook wanneer wij bij u langskomen voor de voor- en eindinspectie van uw woning.
 • Als wij de aanvraag goedkeuren, krijgt uw ruilpartner van ons een brief waarin staat dat wij akkoord gaan met de ruil. In de brief staat ook wat de voorlopige nieuwe huurprijs is en de ingangsdatum van het huurcontract. Pas na de voorinspectie kunnen wij de definitieve huurprijs laten weten.
 • Gaat u of uw ruilpartner toch niet akkoord met de woningruil? Dan moet u €150,- weigeringskosten betalen.

Het duurt ongeveer 8 weken van het indienen van de aanvraag tot het tekenen van het huurcontract. In deze periode mogen u en uw ruilpartner nog niet verhuizen.

5. We komen langs voor de voorinspectie

Vraagt u een woningruil aan? Dan vinden er twee controles in uw woning plaats: de voorinspectie en de eindinspectie.

De voorinspectie

Een van onze medewerkers komt bij u langs en controleert uw woning. Hij of zij maakt afspraken met u over hoe u de woning achterlaat. U spreekt af in welke staat de woning moet zijn als u verhuist. Uw ruilpartner moet ook bij deze inspectie zijn.

Na de inspectie vragen wij u en uw ruilpartner om het inspectierapport te ondertekenen.

Spullen overnemen

U kunt met uw ruilpartner afspreken dat u sommige spullen overneemt. Bijvoorbeeld meubels, gordijnen of laminaat. Deze afspraken schrijven we op in een overnameformulier. U en uw ruilpartner moeten dit allebei tekenen. 

Na de voorinspectie laten wij uw ruilpartner weten wat de definitieve huurprijs is. Uw ruilpartner kan dan beslissen of hij of zij hiermee akkoord gaat.

Is uw ruilpartner het eens met de huurprijs? Dan krijgt hij of zij de woning aangeboden.

6. U ondertekent uw nieuwe huurcontract

Na de eindinspectie tekenen u en uw ruilpartner de huurcontracten. Daarna mag u pas verhuizen. Dit voorkomt dat er ruzie ontstaat over wie verantwoordelijk is voor de woning en wie de huur moet betalen. Portaal is niet verantwoordelijk voor de gevolgen als u dingen zelf hebt afgesproken met uw ruilpartner.

Gaat u of uw ruilpartner toch niet akkoord met de woningruil? Dan moet u €150,- weigeringskosten betalen.

7. We komen langs voor de eindinspectie

De eindinspectie gebeurt als u de woning achterlaat. U en uw ruilpartner moeten allebei aanwezig zijn bij deze inspectie. We kijken dan of u alles achterlaat zoals is afgesproken. Na de eindinspectie ruilt u van sleutels.

Veel gevraagd over Woningruil

Ik heb woningruil aangevraagd. Hoe gaat het nu verder?

Algemeen

Heeft u alle gegevens opgestuurd? Dan beoordelen wij uw aanvraag. Voldoet u aan alle voorwaarden? Dan duurt het ongeveer acht weken tot u en uw ruilpartner het nieuwe huurcontract kunnen tekenen.

In het stappenplan leest u wat er gebeurt na uw aanvraag.

Let op! Wij kunnen uw aanvraag alleen beoordelen als deze compleet is. U moet ook het Aanvraagformulier Woningruil meesturen bestaande uit: formulier aanvragen woningruil en formulier opzeggen huur na woningruil. Ook hebben wij andere gegevens over uzelf nodig. Hier ziet u welke gegevens dat zijn.

Ik wil van woning ruilen. Kan dat?

Algemeen

Ja, dat kan als u aan de voorwaarden voldoet.

Hoe lang duurt het voordat ik kan verhuizen?

Algemeen

Het duurt ongeveer 8 weken van het aanvragen van de woningruil tot het tekenen van het huurcontract. In deze periode mag u nog niet verhuizen.

Ik zoek iemand die met mij van woning wil ruilen. Hoe kan ik dit regelen?

Algemeen

U kunt een ruilpartner vinden op bijvoorbeeld de website www.ruilmijnwoning.nl. Hier biedt u uw woning gratis te ruil aan. Ook bekijkt u advertenties van anderen.

Let op! Wij moeten uw woningruil goedkeuren voor u kunt ruilen. Maar ook de eigenaar/verhuurder van de ruilwoning en soms ook de gemeente(n) waar de woningen staan, moeten toestemming geven.

Kost het geld om van woning te ruilen?

Algemeen

Nee, u betaalt geen kosten aan ons bij een woningruil. 

Wat gebeurt er met mijn inschrijftijd of woonduur als ik van woning ruil?

Algemeen

Meestal houdt u uw inschrijftijd of woonduur als u binnen uw eigen woonregio van woning ruilt. Onze medewerkers kunnen u hier meer over vertellen.

Verandert het bedrag dat ik nu aan huur betaal als ik met iemand van woning ga ruilen?

Algemeen

Ja, vaak wel. Bij een woningruil kijken wij weer naar de huurprijs. Het kan zijn dat, nadat u heeft geruild, de huur hoger of lager is dan de huidige huurprijs.

Hoe vraag ik woningruil aan?

Algemeen

In het stappenplan bij woningruil leest u wat u allemaal moet doen om van woning te kunnen ruilen.