Verhuizen wegens sloop

Bij renovatie, sloop of nieuwbouw kan het zijn dat u tijdelijk of definitief moet verhuizen. Hierover maken we altijd goede afspraken. Deze leggen we vast in een contract met u. Dit noemen wij een sociaal plan. Hierin staan alle afspraken over regelingen en vergoedingen. We helpen u bij het vinden van een nieuwe of tijdelijke woning.

Veel gevraagd over Verhuizen wegens sloop

Wanneer krijg ik mijn verhuiskostenvergoeding?

Algemeen

U krijgt uw verhuiskostenvergoeding in twee delen.

De eerste helft van de verhuiskostenvergoeding krijgt u na de eerste inspectie. Die inspectie doen wij als u de huur van uw woning heeft opgezegd. De andere helft van de verhuiskostenvergoeding krijgt u na de eindinspectie. Dus als u de woning helemaal in orde achterlaat.

Wij kunnen u helaas géén verhuiskostenvergoeding geven als u ons nog huur moet betalen. Zodra het geld dat u nog aan ons moet betalen op onze bankrekening staat, maken wij de verhuiskostenvergoeding aan u over.

In mijn wijk zijn er plannen om woningen te slopen, waar vind ik meer informatie?

Algemeen

Op deze projectenpagina vind u hier meer informatie over.