Asbest

Sinds 1994 is asbest verboden. In Nederland hebben we strenge regels voor asbest. Natuurlijk houden wij ons aan deze regels. Als asbest gevaar oplevert voor de gezondheid, laten wij het verwijderen.

Veel gevraagd over Asbest

Hoe kom ik erachter of er asbest in mijn woning zit?

Algemeen

Heeft u een vraag over asbest? Neem dan contact op met onze afdeling Bewonerscontact. De afdeling Bewonerscontact (BC) neemt contact op met de opzichter.

Wat gebeurt er bij het weghalen van asbest?

Algemeen

Bij een melding van asbest worden eerst metingen uitgevoerd door controleurs. Daarna huurt Portaal een bedrijf in die de asbest gaat verwijderen. Tijdens de werkzaamheden wordt er op de plek zelf gecontroleerd. En vervolgens komt er nog een eindcontrole. U ziet dan mensen in witte pakken lopen. Zij moeten zich zo beschermen, omdat ze elke dag met asbest werken.

Hoe moet ik met asbest omgaan?

Algemeen

Het beste dat u kunt doen is asbest met rust laten, er niet aanzitten. Daarom mag u in onze woningen asbest niet zelf bewerken of weghalen. U mag bijvoorbeeld niet in asbest boren of zagen of delen ervan afbreken. Want dan kunnen er vezels in de lucht komen. U brengt dan uw eigen gezondheid in gevaar én u overtreedt de wet. Wilt u gaan klussen in uw woning? Overleg dan eerst met ons. Neem contact op met onze afdeling Bewonerscontact.

Wat is asbest en welke soorten zijn er?

Algemeen

Asbest bestaat uit kleine vezels

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen. Die zijn opgebouwd uit heel kleine vezels die met het blote oog niet te zien zijn. Asbest is in het verleden veel gebruikt in bijvoorbeeld woningen vanwege de goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. Sinds 1 juli 1993 is het gebruik van asbest verboden.

Soorten asbest

Er zijn verschillende soorten asbest. Het belangrijkste verschil is of de vezels makkelijk los kunnen komen of niet.

Hechtgebonden asbest

Bij ‘hechtgebonden’ asbest zijn de asbestvezels stevig verankerd in een materiaal zoals cement (bijvoorbeeld een golfplaat).

Niet hechtgebonden asbest

Bij ‘niet hechtgebonden’ asbest zitten de asbestvezels niet of nauwelijks vast in het basismateriaal en kunnen dus gemakkelijk losraken (bijvoorbeeld spuitasbest).

Is asbest gevaarlijk voor mijn gezondheid?

Algemeen

Alleen losse asbestvezels die in de lucht zweven en die u kunt inademen, zijn schadelijk. Iemand die langdurig veel asbestvezels inademt, kan daarvan kanker krijgen. Na inademen duurt het meestal tientallen jaren voordat iemand daadwerkelijk ziek wordt. Er zijn mensen die vanwege hun werk extreem veel vezels hebben ingeademd. Zij kunnen daardoor buikvlieskanker of long(vlies)kanker krijgen.

Hoe lang en hoe vaak iemand is blootgesteld aan de vezels bepaalt mede hoe hoog het risico is. Het is mogelijk dat één asbestvezel kanker veroorzaakt, maar de kans daarop is heel erg klein.

Waarom zit er nog asbest in mijn huis?

Algemeen

Portaal kan niet alles in een keer weghalen. Daarvoor zit er in te veel huizen asbest. En asbest verwijderen kost veel geld: daarom moeten we het werk spreiden over meerdere jaren.

Daarnaast zit asbest vaak op plaatsen waar u niet zo maar bij kunt, bijvoorbeeld in de gevel. Daar levert het geen gevaar op. We halen dat wel weg, maar combineren dat met andere werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij groot onderhoud of renovatie van de woning. Asbest dat een risico is voor bewoners, verwijderen we altijd direct.

Moet ik mijn huis uit als de asbest wordt verwijderd?

Algemeen

Dat is bijna nooit nodig. U mag alleen niet in de ruimte komen waar wordt gewerkt. Het kan zijn dat het niet praktisch is om in uw huis te blijven. Bijvoorbeeld omdat u niet in een gang of op de overloop mag komen. In overleg met u zoeken we dan naar de beste oplossing.