Navigatie

Hennep? Einde huurcontract!

U huurt een woning van Portaal
Als u een woning huurt van Portaal, zijn daar bepaalde regels aan verbonden. Eén van deze regels is dat u, in uw woning, geen hennep (wiet) mag kweken.

Hennepteelt heeft nadelige effecten op de verhuurde woningen en de leefomgeving. Het exploiteren van een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Het veiligheidsgevoel van de omwonenden wordt aangetast. Het heeft een negatieve weerslag op de reputatie van de woonomgeving en bemoeilijkt Portaal om de woonruimte in de omgeving te verhuren. Hennepteelt in de woning is dan ook uitdrukkelijk verboden.

Wat verstaan we onder hennep kweken?
Onder het houden van een hennepkwekerij wordt door Portaal niet alleen verstaan het bedrijfsmatig laten groeien van hennep in/of bij de woning, maar ook het bewaren, knippen of drogen van hennep. Daarbij maakt het niet uit of het in de hele woning gebeurt of alleen maar in de schuur/berging of op zolder. Ook het verhandelen van hennep vanuit de woning vindt Portaal ontoelaatbaar.

Hennep in de woning leidt altijd tot beëindiging van het huurcontract
In alle bovenstaande gevallen is er sprake van “geen goed huurderschap” en stuurt Portaal aan op beëindiging van de  huurovereenkomst. Als de huurders bij ontdekking niet vrijwillig de huur opzeggen dan vraagt Portaal aan de rechter om de huur te beëindigen en de huurder te veroordelen om de woning direct te verlaten. Behalve in zeer bijzondere situaties worden de eis van Portaal tot beëindiging van de huurovereenkomst bijna altijd toegewezen. De kosten van zo’n gerechtelijke procedure verhalen we bovendien op de huurder.

Afspraken
Portaal heeft in alle regio’s waar zij werkzaam is, zogenaamde hennepconvenanten gesloten. In deze convenanten heeft Portaal met politie, justitie, gemeente, brandweer en andere corporaties afgesproken om gezamenlijk op te treden ten aanzien van hennepkwekerijen in woningen en woonwijken.