Aanpassingen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de juiste voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.

Veel gevraagd over Aanpassingen Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Ik wil medische aanpassingen aan mijn woning laten doen. Hoe kan ik dit regelen?

Algemeen

In welke regio staat uw woning?