Huurdersorganisaties

Een huurdersorganisatie bestaat uit huurders. Zij komen op voor het belang van de huurders van Portaal. Dit doen ze onder meer op het gebied van beleid en klachtenafhandeling. Elke regio heeft haar eigen huurdersorganisatie. Deze heeft regelmatig overleg met de manager Volkshuisvesting van de betreffende regio. Op centraal niveau geven de huurdersorganisaties advies aan de Raad van Bestuur over centraal beleid van Portaal, zoals over het huurbeleid. Wij luisteren goed en waar mogelijk nemen wij de suggesties op in ons beleid of voeren ze uit. 

Prestatieafspraken
Onze huurdersorganisaties zijn volwaardige partners in het overleg met de gemeenten over de jaarlijkse prestatieafspraken. In overleg met de huurdersorganisaties schrijven wij eerst een bod voor de gemeente. Dit bespreken we met ons drieën en bij overeenstemming tekenen we de afspraken.

Veel gevraagd over Huurdersorganisaties

Welke huurdersorganisaties zijn er?

Algemeen

In welke regio zoekt u?

Wat doet een huurdersbelangenvereniging?

Algemeen

Een huurdersbelangenvereniging (HBV) bestaat uit huurders. Zij komen op voor het belang van alle huurders van Portaal in een bepaalde regio. Dit doen ze onder meer op het gebied van beleid en klachtenafhandeling.