Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 ging de Wet betaalbare huur in. Deze wet gaat over woningen in de vrije sector met een middeldure huur. Met deze wet wil het kabinet de huur weer betaalbaar maken. In de wet staat dat verhuurders alleen een huurprijs mogen vragen die past bij de woning.

Veel gevraagd over Wet betaalbare huur

Wat is de Wet betaalbare huur?

Algemeen

Met de Wet betaalbare huur wil het kabinet de huur weer betaalbaar maken. In de wet staat dat verhuurders alleen een huurprijs mogen vragen die past bij de woning. Voor een uitlegvideo en meer informatie kijkt u op ismijnhuurteduur.nl.

Waarom wordt deze wet ingevoerd?

Algemeen

Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Hierdoor kunnen veel mensen niet wonen in de stad waar zij werken. Ook jongeren en starters kunnen moeilijk een huis vinden. Er moeten dus veel nieuwe woningen gebouwd worden. Maar dat kost tijd. Daarom moeten huurders nu al beschermd worden, zodat zij niet teveel huur betalen.

Doordat zoveel mensen een huis zoeken, kunnen verhuurders steeds meer huur vragen. Mensen betalen hierdoor soms bijna de helft van hun inkomen aan de huur. De huur wordt ook vaak erg verhoogd zodra er een nieuwe huurder in de woning komt wonen.

Gaat Portaal door deze weet geen woningen verkopen waardoor er juist minder betaalbare huurwoningen komen?

Algemeen

Sommige verhuurders willen hun woning inderdaad verkopen als zij minder huur mogen vragen. Dan komen er dus meer woningen te koop.

Veel huurders willen liever kopen dan huren, maar kunnen nu geen betaalbare koopwoning vinden. Als zij wel een woning kunnen kopen, dan komt er weer een huurhuis beschikbaar.

Ook willen bouwbedrijven en woningcorporaties zoals Portaal voor 2030 minimaal 100.000 nieuwe woningen bouwen met een middeldure huur.

Hoe worden de punten van een woning bepaald?

Algemeen

Verschillende dingen bepalen hoeveel punten een woning waard is:

  • Hoe groot de woning is
  • Het energielabel 
  • De WOZ-waarde. Dat is hoeveel uw woning waard is.
  • De kwaliteit van de keuken, de badkamer en het toilet

Wanneer krijg ik recht op een lagere huur als blijkt dat mijn huur te hoog is?

Algemeen

Dat hangt af van de situatie:

  • Woningen met een huurprijs boven de € 879,66 die volgens het puntensysteem tussen de 145 en 186 punten hebben (dit is middeldure huur): Bij een nieuw huurcontract

  • Woningen met een huurprijs boven de € 879,66 die volgens het puntensysteem minder dan 145 punten hebben (dit is lage huur): Vanaf 1 januari 2026 (dat is 1 jaar nadat de wet ingaat)

  • Woningen met een huurprijs onder de € 879,66 waarvan de huur volgens het puntensysteem te hoog is voor het aantal punten: Vanaf 1 januari 2025

Het puntensysteem (woningwaarderingsstelsel) wordt aangepast. Wat zijn de grootste veranderingen?

Algemeen

Het nieuwe puntensysteem kijkt naar de kwaliteit van de woning. Het gaat niet alleen om hoe groot een woning is, maar ook of de woning klaar is voor de toekomst. Ook zijn duidelijke afspraken gemaakt hoeveel punten iets in de woning waard is en hoe de woning moet worden opgemeten.

Kan ik een overzicht van de woningwaarderingspunten van mijn woning krijgen?

Algemeen

Ja, dat kan. De woningwaardering laat zien hoeveel punten uw huis heeft. U kunt dit opvragen bij de afdeling Bewonerscontact (BC). Belt u ons op 088 - 767 82 25. Wij helpen u graag. Bent u nieuwe huurder, dan ontvangt u vanaf 1 januari 2025 bij uw nieuwe huurcontract een overzicht van de punten van de woning.

Elke woning die we verhuren krijgt punten. Bijvoorbeeld punten voor de oppervlakte, het soort woning, welke hulpmiddelen er in de woning zijn, de buurt en het energielabel. Die punten samen bepalen hoe hoog de huur mag zijn.

Het overzicht met de maximale huurprijs vindt u op de website van de overheid.

Waar kan ik terecht voor vragen of hulp?

Algemeen

Zijn u en Portaal het niet eens over de huurverhoging, onderhoud of gebreken? Nu is het nog zo dat bewoners met een huurprijs boven de 879,66 euro (prijspeil 2024) voor een huurverlaging alleen in de eerste zes maanden van het contract terecht kunnen bij de Huurcommissie. Vanaf 1 juli 2024 kunnen bewoners voortaan altijd naar de Huurcommissie stappen.