Naamswijziging

Een huureenovereenkomst kan op naam van één of meerdere personen staan. Wilt u de naam op de overeenkomst wijzigen, omdat u bijvoorbeeld gaat scheiden of uw medehuurder overleden is? U kunt de naam wijzigen als u hiervoor de juiste rechten hebt. Huurders hebben gelijke rechten als zij beiden genoemd zijn op de huurovereenkomst, getrouwd zijn, geregistreerd partners zijn of als er sprake is van toegekend medehuurderschap. 

Veel gevraagd over Naamswijziging

Ik wil mijn naam op het huurcontract veranderen. Hoe kan ik dit doen?

Algemeen

Als u uw naam op het huurcontract wilt veranderen, moet u dit bij ons aanvragen.

- Kom bij ons langs met een officieel document waarin staat dat uw naam veranderd is. De nieuwe naam die op het huurcontract moet komen, moet hetzelfde zijn als de naam op uw identiteitsbewijs.

- Er moet een handtekening onder staan van degene die zijn/haar naam wil veranderen.

- Er moet een kopie bij van het legitimatiebewijs van degene die zijn/haar naam wil veranderen.

- Doe het Koninklijk Besluit voor de naamswijziging erbij als u deze heeft.

Als de aanvraag compleet is, krijgt u binnen zeven dagen van ons een brief. Daar staat in dat wij uw naam op het huurcontract hebben veranderd.