Navigatie

Medehuurderschap

Bent u getrouwd of hebt u geregistreerd partnerschap? Dan wordt u volgens de wet automatisch medehuurder. U moet dit nog wel aan ons laten weten.
In andere gevallen bent u alleen medehuurder als uw naam ook op de huurovereenkomst staat. Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Staat u nog niet op de huurovereenkomst, dan kunt u medehuurderschap aanvragen. 

Veel gevraagd over Medehuurderschap

Ik wil een medehuurder op het huurcontract laten zetten. Kan dat?

Algemeen

Waarom wilt u een medehuurder op het huurcontract zetten?

Ik wil mijn medehuurder verwijderen van het huurcontract. Wat moet ik doen?

Algemeen

Waarom wilt u uw medehuurder verwijderen van het huurcontract?

Mijn partner is overleden. Kan ik in de woning blijven wonen?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. Wij begrijpen dat u graag wilt weten of u als huurder in de woning kunt blijven wonen.

Als uw partner is overleden, bent u in sommige gevallen volgens de wet automatisch de enige huurder. Dit is het geval als u getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of als u al als (mede)huurder op het contract staat. Is uw partner overleden, laat ons dit weten via een brief of e-mail. Doe daar een kopie van de overlijdensakte bij. Vergeet niet deze brief te ondertekenen.

Let op!
 Bent u bij ons als huurder nog niet bekend, maar staat u wel op de overlijdensakte als gehuwde partner, doe er dan een recent uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) van u bij.

Als u bij ons niet bekend bent als huurder en u staat niet op de overlijdensakte als partner, dan bent u niet automatisch de enige huurder. U kunt huurderschap aanvragen. Vul het aanvraagformulier medehuurderschap bij overlijden in en voeg daar de gevraagde documenten aan toe. De documenten die wij van u nodig hebben, vindt u op het aanvraagformulier.

Wij laten u binnen vijf werkdagen per brief weten of uw aanvraag is goedgekeurd. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvragen in behandeling. Als de aanvraag niet compleet is, bellen wij u op en moet u de aanvraag nog een keer indienen
Als uw aanvraag niet wordt goedgekeurd, wordt het huurcontract beëindigd. Wij spreken dan samen met u de einddatum van het huurcontract af. Vul daarna het digitale formulier opzegging huur bij overlijden in.