Inwoning

U wilt iemand in uw woning laten inwonen. Dat kan, maar hiervoor heeft u altijd toestemming van ons nodig. Inwoning mag niet leiden tot overbewoning of overlast en u mag geen vergoeding voor de huur vragen. Degene die bij u intrekt wordt door de inwoning geen medehuurder en heeft nooit recht op de woning. 

Veel gevraagd over Inwoning

Ik wil iemand bij mij laten inwonen. Mag dat?

Algemeen

Wilt u dat deze persoon medehuurder wordt?

Mag ik een deel van mijn huis onderverhuren als ik er zelf ook woon?

Algemeen

U mag één kamer van uw huis of appartement onderverhuren aan één persoon terwijl u er zelf ook woont. Bijvoorbeeld aan een student. Onderverhuur moet u altijd eerst bij ons aanvragen. Dit kan met het aanvraagformulier verzoek tot onderverhuur. In het formulier staat wat de regels zijn en welke papieren wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen behandelen.

Let op:

  • Het is niet de bedoeling dat u geld verdient met het verhuren van een kamer. U mag een redelijke huurprijs vragen, in verhouding met de huur die u zelf betaalt.
  • Als uw huurder overlast veroorzaakt, bent ú verantwoordelijk.
  • Het is lastig in te schatten hoe het zal zijn met een extra persoon in huis. U kunt het beste eerst een periode van maximaal negen maanden afspreken. Tot negen maanden kunt u het contract met uw onderhuurder zonder problemen weer opzeggen. Ná negen maanden geldt huurbescherming en is het voor u veel lastiger om de kamerverhuur te beëindigen, omdat er dan rechten ontstaan voor de kamerhuurder. Wilt u hierover advies, neem dan contact op met het Juridisch Loket.
  • Verhuur nooit een kamer zonder het bij ons aan te vragen. Dat is illegale onderverhuur. Als wij dit constateren, moet uw onderhuurder direct uit de woning en kunt u een boete krijgen van wel 18.000 euro. 

Wij geven u geen toestemming een kamer onder te verhuren, als het gaat om:

  • Een 3-kamerwoning met momenteel twee of meer bewoners.
  • Een 4-kamerwoning met momenteel drie of meer bewoners.
  • Een 5-kamerwoning met momenteel vier of meer bewoners.
  • Een 6-kamerwoning met momenteel vijf of meer bewoners.
  • Een 55+ woning en de inwonende is jonger dan 55 jaar (of een 65+ woning en de inwonende is jonger dan 65 jaar). 
  • Een woning die gesloopt of gerenoveerd wordt en u heeft al urgentie gekregen.

Als u andere vragen heeft over het onderverhuren van een kamer, kunt u contact opnemen met onze afdeling Bewonerscontact.

Ik denk dat mijn buren hun huis illegaal onderverhuren. Wat nu?

Algemeen

Denkt u dat een andere huurder een woning zonder toestemming onderverhuurt, lang laat leegstaan of gebruikt voor wietteelt? Meldt u deze woonfraude dan alstublieft direct (anoniem) bij onze afdeling Bewonerscontact. Wij starten een onderzoek.

Ik heb een inwonende vluchteling, Ik heb daar vragen over.

Algemeen

Heeft een Oekraïnse vluchteling recht op leefgeld?
Vluchtelingen uit Oekraïne hebben gedurende hun tijdelijk verblijf in Nederland recht op financiële ondersteuning. Er komen op dit moment leefgeldregelingen vrij. Op de website van Rijksoverheid vindt u meer informatie over het opvangen van Oekraïnse vluchtelingen.

Woont u in de regio Arnhem en vangt u Oekraïnse vluchtelingen op?
Dan kunt u uw vragen stellen aan e-mailadres oekraine@arnhem.nl. Bekijk voor meer informatie eventueel ook nieuwsbericht De situatie in Oekraïne.

Woont u in de regio Nijmegen en wilt u Oekraïnse vluchtelingen opvangen?

Neem dan altijd contact met ons op via telefoonnummer (088) 767 82 25. Met een vaste lijn belt u gratis via telefoonnummer (0800) 767 82 25. We denken namelijk graag met u mee over wat mogelijk én haalbaar is. Voor u, uw eventuele gezin en de buurt.