Huurovereenkomst

Bij uw huurovereenkomst horen algemene huurvoorwaarden. Hierin staat aan welke voorwaarden u en Portaal moeten voldoen als u een zelfstandige woonruimte, onzelfstandige woonruimte, of garage, parkeerplaats of berging van Portaal huurt. Welke versie van deze voorwaarden voor u geldt, leest u in uw huurovereenkomst. 

Naast de algemene huurvoorwaarden heeft Portaal een aantal zaken vastgelegd in beleid, zoals het beleid voor zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV) en het tuinenbeleid. Dit beleid is ook voor u van belang en voor u van toepassing. Ook hierover kunt u op deze website informatie vinden.

Veel gevraagd over Huurovereenkomst

Kan ik ook huurverlaging krijgen?

Algemeen

In drie gevallen kunt u ons vragen om huurverlaging. Dit zijn: 

 • Huurverlaging bij maximale huurprijs.
  Betaalt u meer voor uw sociale huurwoning dan de maximale huurprijs? Dan kunt u een verzoek tot huurverlaging bij ons indienen. Het aantal punten van uw woning bepaalt de maximale huurprijs. Bereken het maximale aantal punten voor uw huurwoning op de website van de Rijksoverheid.

 • Huurverlaging op basis van gedaald inkomen.
  Als uw inkomen is gedaald na de jaarlijke huurverhoging heeft u de mogelijkheid om een voorstel tot huurverlaging bij ons in te dienen. 

 • Huurverlaging bij daling of wegvallen van inkomen
  Als uw inkomen plotseling ernstig is gedaald en u kunt daardoor uw huur niet meer betalen, neemt u dan meteen contact op met onze afdeling Bewonerscontact. Misschien komt u in aanmerking voor de Commissie Huurmaatwerk. De commissie kijkt wat Portaal kan doen om u te helpen.

  De commissie is er voor huurders met een lager inkomen en met betalingsproblemen. U kunt hen benaderen bij het dalen van uw inkomen door bijvoorbeeld een scheiding, werkloosheid of overlijden van een partner. Huurders met een huur hoger dan € 697,07 en een inkomen lager dan € 47.699,- bruto per jaar kunnen een verzoek om huurverlaging bij de commissie indienen.

  Als u een vrije sector huurwoning heeft, huur vanaf € 879,66, kunt u tijdelijk een huurverlaging vragen. U moet kunnen bewijzen dat uw inkomen gedaald is waardoor u nu recht heeft op huurtoeslag en dat u betalingsproblemen heeft.

Is er sprake van één van bovenstaande situaties, dan kunt u voor meer informatie kijken op de website van de Rijksoverheid.

Ik ben nabestaande en wil een huurcontract opzeggen in verband met overlijden. Hoe doe ik dat?

Algemeen

Gecondoleerd met uw verlies. U heeft veel zaken te regelen. Dat begrijpen wij. Daarom kunt u eenvoudig de huur opzeggen voor de overledene via een e-mail naar info@portaal.nl. Wilt u in uw e-mail onderstaande gegevens vermelden en daarbij een kopie van de overlijdensakte meesturen.

 • Volledige naam van de overledene.
 • Adres van de overledene.
 • Einddatum van het huurcontract (houd hierbij rekening met een opzegtermijn van één maand).
 • Uw naam, postcode, straatnaam en huisnummer (correspondentie over de huuropzegging sturen we naar uw adres).
 • Uw e-mailadres en telefoonnummer waarop we u kunnen bereiken.
 • Kopie van de overlijdensakte meesturen.

Na ontvangst van uw gegevens en een kopie van de overlijdensakte ontvangt u van ons een bevestiging van de huuropzegging.

Let op! Beëindig het energiecontract niet te vroeg. Hou als einddatum de datum van inlevering van de sleutels aan.

Ik moet de meterstanden doorgeven maar ik weet niet waar de meters zitten. Wat nu?

Algemeen

De meterstanden van water, gas en elektriciteit moet u zelf doorgeven. Dat geldt ook voor de eindmeterstanden als u de huur heeft opgezegd.

Zitten de gasmeter en de watermeter in een ruimte waar u niet zelf bij kunt of kunt u de meter niet vinden? Neem dan contact op met uw wijkbeheerder, via onze afdeling Bewonerscontact.

Wanneer krijg ik de sleutel?

Algemeen

Zodra de vorige bewoners zijn vertrokken, maken wij de woning voor u in orde. Wij nodigen u daarna uit om bij Portaal het huurcontract te ondertekenen en andere belangrijke zaken te regelen. Als dat allemaal is gebeurd, krijgt u de sleutel van uw nieuwe huis.
Houd er rekening mee dat er soms nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd nadat u de sleutel heeft ontvangen. 

Betaal ik administratiekosten voor het aangaan van een huurovereenkomst?

Algemeen

U betaalt bij ons geen administratiekosten voor het aangaan van een huurovereenkomst. 

Hoe weet ik of ik een woning in de sociale sector huur?

Algemeen

Dat kunt u bepalen met het schema van de Rijksoverheid. 

Mag een tweede persoon het huurcontract ondertekenen?

Algemeen

Een tweede persoon mag onder bepaalde voorwaarden tekenen, zoals:
• U bent getrouwd of heeft een geregistreerd partnerschap.
• U voert een gemeenschappelijk huishouden.
• U staat samen ingeschreven als woningzoekenden.

Wij sturen u een uitnodiging voor de ondertekening van het huurcontract. Daarin staat precies welke extra gegevens wij nodig hebben als u met twee personen wilt ondertekenen.

Ik wil een kopie van mijn huurcontract hebben. Hoe kom ik daar aan?

Algemeen

Neem contact op met onze afdeling Bewonerscontact. Wij regelen een kopie voor u en sturen deze naar u op.

Heeft u de kopie van het huurcontract snel nodig? Kom dan naar onze balie om het op te halen.

Portaal Arnhem
Roermondsplein 25
6811 JN Arnhem

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 17:00. Op vrijdag zijn wij gesloten.

Portaal Amersfoort
Heiligenbergerweg 60
3816 AL Amersfoort

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 13:00 tot 17:00
Maandag en woensdag van 13:00 tot 17:00. Let op: op deze dagen kunt u alleen langskomen op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 088 – 767 82 25. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 13:00.

Portaal Leiden
3e Binnenvestgracht 23
2312 NR Leiden

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 17:00. Let op: u kunt alleen langskomen op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u bellen naar 088 – 767 82 25. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:00 tot 13:00.

Portaal Nijmegen
Kerkenbos 10-01
6546 BB Nijmegen

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 17:00. Op vrijdag zijn wij gesloten.

Portaal Utrecht
Brennerbaan 106
3524 BN Utrecht

Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag van 13:00 tot 17:00. Op vrijdag zijn wij gesloten.

Wanneer kan ik het huurcontract tekenen?

Algemeen

Zodra de vorige bewoners zijn vertrokken, maken wij de woning voor u in orde. U ontvangt in de meeste gevallen het huurcontract per mail. U ondertekent het contract dan digitaal.
Houd er rekening mee dat er soms nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd nadat u de sleutel heeft ontvangen. Dit noemen wij ook wel: 'Klaar terwijl u huurt'. 

Meer informatie is te vinden onder 'wat betekent klaar terwijl u huurt?'. 

Ik wil een plattegrond of bouwtekening van mijn woning hebben. Hoe kom ik daaraan?

Algemeen

Neem contact op met onze afdeling Bewonerscontact. Wij regelen een plattegrond voor u en sturen deze naar u op.

Heeft u de plattegrond snel nodig? Kom dan naar onze balie om deze op te halen.

Ik wil een bedrijf aan huis beginnen. Mag dat?

Algemeen

Ja, dat mag, maar uw bedrijf moet wel aan een paar voorwaarden voldoen. Uw bedrijf mag bijvoorbeeld geen winkel zijn en het mag geen overlast in de buurt geven. En het aantal vierkante meters dat u voor uw bedrijf nodig heeft, mag niet meer zijn dan 1/3 van de vloeroppervlakte van uw woning. Maar er zijn nog meer voorwaarden waar u aan moet voldoen voordat u een bedrijf aan huis mag beginnen. Zie hiervoor de voorwaarden bedrijf aan huis

Als u een bedrijf aan huis begint, moet u dit eerst bij ons aanvragen. Dit kan per mail of brief. 

Kan ik de afspraak om het huurcontract te ondertekenen nog verzetten?

Algemeen

Verzetten van de afspraak kan helaas niet altijd. Neemt u hiervoor zo snel mogelijk contact op met de afdeling Bewonerscontact via het telefoonnummer 088 - 767 82 25.

Wanneer krijg ik mijn waarborgsom terug van Portaal?

Algemeen

Het borggeld dat Portaal tussen 1996 en 2000 heeft ontvangen, hebben wij al terugbetaald aan de huurders.

De vorige bewoner staat nog ingeschreven op mijn adres. Wat nu?

Algemeen

Als de vorige huurder nog staat ingeschreven op uw nieuwe adres, kunt u dit melden bij de gemeente. De gemeente spoort de persoon op en zorgt voor uitschrijving.

Waar vind ik de algemene huurvoorwaarden?

Algemeen

Van welk type ruimte zoekt u de algemene huurvoorwaarden?

Hoe dien ik een aanvraag in voor eenmalige huurverlaging 2023?

Algemeen

Voor ruim een half miljoen huurders in Nederland is de huurprijs per 1 juli 2023 omlaag gegaan naar € 575,03 per maand. Bent u huurder van Portaal en hoort u ook bij deze groep? Dan heeft u daarover in mei 2023 een brief van ons gekregen.

De huurverlaging is onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken en is voor huishoudens die op 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning huren van meer dan € 575,03 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen. Hieronder ziet u de inkomensgrenzen:

 • Eenpersoonshuishoudens: € 23.250
 • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 24.600
 • Meerpersoonshuishoudens: € 30.270 *
 • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 32.730 *
  * Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee.

Is uw inkomen na 2021 wel minder dan 120% van het minimuminkomen geworden? Dan kunt u daar zelf een aanvraag voor indienen. Dit doet u als volgt:

U levert aan:

1) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring over de samenstelling van uw huishouden.

2) Een zelf opgestelde en ondertekende verklaring over het inkomen van het huishouden. Deze moet minimaal de volgende elementen bevatten:

 • De geschatte omvang van het actuele gezamenlijk bruto-inkomen van alle bewoners, met uitzondering van inwonende kinderen onder 27 jaar; gebaseerd op:
  • inkomen uit arbeid en/of uitkering
  • vakantiegeld (ja/nee, hoogte)
  • eventuele 13e maand
  • eventueel inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten

3) Bij te voegen bewijsstukken:

 • Bij loon of uitkering per persoon:
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de eerste maand van de inkomensdaling, tenminste 6 maanden geleden.
  • 1 loonstrook/uitkeringsspecificatie van de laatste maand voor de aanvraag.
 • Bij inkomen uit onderneming per persoon:
  • een schatting van de winst over de voorafgaande 6 maanden.
 • Bij inkomen uit overige werkzaamheden (niet uit loondienst/uitkering en geen inkomen uit onderneming) per persoon:
  • een schatting van het bruto-inkomen van de voorafgaande 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden minus de daarvoor gemaakte kosten.

Wat is huurbescherming?

Algemeen

Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen. Zowel huurders van zelfstandige als van onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) hebben huurbescherming. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten hebben huurbescherming.

Hoe dien ik een aanvraag in voor eenmalige huurverlaging 2024?

Algemeen

De huurverlaging is onderdeel van de Nationale Prestatieafspraken en is voor huishoudens die op 1 maart 2023 of eerder in een sociale huurwoning wonen met een kale huurprijs boven € 577,91 en minder verdienen dan 120% van het minimuminkomen. Hieronder ziet u de inkomensgrenzen (prijspeil 2024):

 • Eenpersoonshuishoudens: € 24.840
 • Eenpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 26.430
 • Meerpersoonshuishoudens: € 32.370 *
 • Meerpersoonsouderenhuishoudens (AOW): € 35.150 *

* Inkomen van inwonende kinderen onder de 27 jaar telt niet mee.

U levert aan:

 1. Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier huurverlaging 2024.
 2. Bij te voegen bewijsstukken:
  Een salarisstrook of uitkeringsspecificatie van de afgelopen maand én een salarisstrook of uitkeringsspecificatie van 6 maanden oud van alle bewoners die bij u in huis wonen en die ouder zijn dan 27. Het inkomen van kinderen tot 27 jaar telt niet mee.
  Bent u ZZP-er? Neem dan contact met ons op om te bespreken welke gegevens u precies moet aanleveren.