Flexibel werken

Je kunt bij ons in alle opzichten flexibel werken. Onze uitgangspunten zijn plaats- en tijdonafhankelijk werken, sturen op resultaat in plaats van inspanning, en beter samenwerken. We geven hier op drie manieren vorm aan:

Vol energie

Wij vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit als je bij ons werkt. Om dit te stimuleren bouw je bij Portaal een individueel loopbaanontwikkelingsbudget op. Dit budget kun je besteden aan persoonlijke of loopbaanontwikkeling.

Daarnaast bouw je een vitaliteitsbudget op. Dit is € 35 per maand. Je kunt dit bedrag besteden aan sporten, massage, coaching of toevoegen aan je individueel loopbaanontwikkelingsbudget.

Je hebt dus alle kans om te werken aan je ontwikkeling en ook te zorgen voor de nodige ontspanning.

Het Nieuwe Werken

We zijn een netwerkorganisatie. Wij vinden het belangrijk dat je als medewerker de ruimte krijgt om mee te denken en zelf beslissingen en verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij houd je altijd het resultaat in het oog. We werken volgens de principes van ROSE: Resultaatgericht werken, Ontmoeten, Samenwerken en het nemen en geven van Eigen verantwoordelijkheid.

We sturen op resultaten. Wij geloven dat je deze bereikt door een goede samenwerking met collega’s en relaties. Aan deze samenwerking geef je zelf vorm binnen de context van het nieuwe werken. Flexibele werktijden en thuiswerken zijn mogelijk, waardoor je alle mogelijkheden hebt om een goede balans te realiseren tussen werk en privé. Een werkweek van 4 x 9 is in bijna alle functies mogelijk.

Je krijgt een vergoeding voor je telefoonabonnement, je bent vrij in je keuze voor type smartphone en provider. En je krijgt een vergoeding voor thuiswerken en de daarvoor benodigde inrichting van je thuiswerkplek.

Tijd en geld

We bieden de mogelijkheid om bijvoorbeeld extra verlof bij te kopen of met fiscaal voordeel een fiets te kopen. Al onze andere voorwaarden kun je vinden in CAO Woondiensten.