Toegestaan en verboden gebruik

De gebruiker kan zonder enige verplichting de website en alle gegevens met betrekking tot de te koop staande onroerende goederen raadplegen voor zijn eigen persoonlijke gebruik.

Het is niet toegestaan om van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goede functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Het is voorts niet toegestaan om onder een valse naam of door het omzeilen van beveiligingsmaatregelen van afgesloten onderdelen van de website gebruik te maken.

Het is strikt verboden om de gegevens die via deze website  beschikbaar worden gesteld voor enig eigen commercieel doel te gebruiken. Dit houdt onder meer in dat het strikt verboden is om deze gegevens geheel of gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming van Portaal:

  • te verzamelen en op te slaan in een eigen database;
  • te gebruiken voor her-publicatie op andere websites, online diensten of online of offline publicaties; of
  • te gebruiken voor het ongevraagd toezenden van aanbiedingen of informatie over eigen producten of diensten.