Disclaimer en aansprakelijkheid

Aan de inhoud en juistheid van de op deze website weergegeven informatie wordt veel aandacht besteed. Portaal kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid en juistheid van al de op deze website voorkomende gegevens.

De gegevens ten aanzien van aangeboden onroerende goederen gelden uitdrukkelijk niet als een aanbod gereed voor aanvaarding en dienen enkel ter algemene informatie. De gegevens zullen bij het eventueel sluiten van een overeenkomt ten aanzien van dat onroerend goed uitdrukkelijk ook geen onderdeel uitmaken van de betreffende overeenkomst.

Behoudens gevallen van bewuste misleiding, is Portaal niet aansprakelijk voor fouten of onvolledigheden in de aangeboden gegevens ten aanzien van aangeboden onroerend goed. Met name geldt dat aangegeven afmetingen en oppervlaktes niet gegarandeerd zijn en schattingen kunnen betreffen.