Algemeen

Deze website portaal.nl is een website van Stichting Portaal (in deze voorwaarden en op deze website aangeduid als “Portaal”).

Stichting Portaal is gevestigd Beneluxlaan 9 te Utrecht en geregistreerd onder nummer 30038487 bij de Kamer van Koophandel en bereikbaar via www.portaal.nl/contact.