Navigatie

Bijdragen aan goed samenleven

Portaal staat voor bijdragen aan goed samenleven

We dragen meer dan ooit bij aan goed samenleven. Dat is onze missie; daar staan we voor. Voor leven in leefbare buurten waar mensen naar elkaar omkijken. Waar mensen wonen in comfortabele, goed geïsoleerde woningen waarmee ze hun voetafdruk op onze aarde verminderen. Waar een alleenstaande niet in een sociale huurwoning van 100 vierkante meter woont en een gezin met drie kinderen in een van 60. Waar mensen zich inzetten voor hun buurt en voor elkaar maar zelf bepalen hoe. Waar mensen solidair zijn en gelijkwaardig. En waar huurders, maatschappelijke- en zorginstellingen, gemeenten en woningcorporaties samenwerken en bijdragen aan goed samenleven.

Wij blijven niet aan de zijlijn staan kijken

Iedereen heeft een basis nodig. En naast een sociaal vangnet, heb je daarvoor ook een goede woning in een leefbare buurt nodig. Portaal helpt mensen hierbij door betaalbare woningen te leveren aan degenen die dat nodig hebben. Maar we zetten een stap verder. Met hart en ziel werken wij aan betere buurten, waarin mensen elkaar kennen en elkaar kunnen ontmoeten. Waar iedereen een plek kan vinden. Waar mensen elkaar begrijpen. Waar problemen worden opgelost. We verwachten dat onze partners ook hun rol pakken. We gaan niet op de stoel zitten van de zorginstelling, gemeente of de politie. Maar we zetten ons wel in, om deze stoelen samen aan één tafel te krijgen. Portaal gelooft dat we met z’n allen een kansrijke buurt en prettige leefomgeving kunnen creëren als iedereen zijn bijdrage levert.

Hoe wij dat doen

Op onze website www.bijdragenaangoedsamenleven.nl leest en ziet u hoe wij, samen met anderen, een bijdrage leveren. U vindt er artikelen over de mooie initiatieven die daar uit voortkomen, maar ook over de dilemma’s die onze missie met zich meebrengt.