Wet betaalbare huur

Op 1 juli 2024 ging de Wet betaalbare huur in. Deze wet gaat over woningen in de vrije sector met een middeldure huur. Met deze wet wil het kabinet de huur weer betaalbaar maken. In de wet staat dat verhuurders alleen een huurprijs mogen vragen die past bij de woning.

Wat verandert er?

De huur van sociale huurwoningen (dat zijn huurwoningen met een lage huur) wordt al langer bepaald door het ‘woningwaarderingsstelsel’ (WWS). Dit is een puntensysteem. Iedere woning krijgt een aantal punten. Het aantal punten hangt af van de kwaliteit van de woning en hoe duurzaam de woning is. De huur mag nooit hoger zijn dan de woning waard is in punten.

Door de nieuwe wet geldt dit puntensysteem vanaf 1 januari 2025 ook voor veel woningen in de vrije sector. Deze woningen moeten wel aan drie voorwaarden voldoen:

  • De woning moet een huur hebben die lager is dan € 1.123.
  • De woning mag maximaal 186 punten waard zijn.
  • Alleen de prijs van nieuwe huurcontracten wordt aangepast. Huurt u al een woning in de vrije sector? Dan wordt de huur niet meteen aangepast.

Wat zijn de voordelen?
Voldoet uw woning aan alle drie de voorwaarden? Dan kunt u als huurder voortaan ook terecht bij de  Huurcommissie. De Huurcommissie bemiddelt als wij het niet eens zijn over de huurprijs, de servicekosten of het onderhoud. De Huurcommissie kan u bijvoorbeeld helpen om de huur omlaag te krijgen als deze te hoog is.

Wat vindt Portaal hiervan?

Wij zijn erg blij met deze nieuwe wet. Er is een groot tekort aan betaalbare woningen. Hierdoor kunnen veel mensen niet wonen in de stad waar zij werken. Ook jongeren en starters kunnen moeilijk een huis vinden. Door de Wet betaalbare huur hopen wij dat het makkelijker wordt om een betaalbare huurwoning te vinden.

Ook wij moeten ons aan deze nieuwe regels houden. Dat doen wij graag. 1 Januari 2025 zijn wij klaar om de wet in te voeren. Voor een uitlegvideo en meer informatie kijkt u op ismijnhuurteduur.nl.