Navigatie

Nieuwe onderhoudscontracten voor mechanische ventilaties

Portaal heeft met drie partners nieuwe contracten gesloten voor onderhoud en reparatie van de mechanische ventilatiesystemen in haar woningen. Vanaf 1 januari zijn Fris, Bevico en Eltag de partners in de vijf regio’s van Portaal. Behalve een andere onderhoudspartner, verandert er voor bewoners niets. In een brief zijn bewoners op de hoogte gebracht van de verandering.

Zelfde servicenummer

Voor bewoners die een mechanische ventilatie in hun woning hebben (circa 25.000 adressen), verandert alleen de onderhoudspartner. In Nijmegen en Arnhem wordt Fris de nieuwe onderhoudspartner, In Leiden wordt dit Bevico, in Utrecht wordt het Eltag en in Eemland blijft het Eltag. Wanneer bewoners een reparatieverzoek of storingsmelding hebben, bellen ze naar het voor hun vertrouwde nummer van Portaal: 088 - 767 82 25.

Afspraken december 2022

De huidige onderhoudsbedrijven ronden alle lopende, bij hen gemelde, werkzaamheden af. Ook als die over de jaarwisseling heenlopen. Vanaf 1 januari 2023 worden nieuwe storingen gemeld bij de nieuwe partners voor de betreffende regio.