Nieuws

Van renovatie woningen Schothorst-Zuid door naar Schothorst-Noord

Nadat we met onze partner Van Wijnen onze huizen in Schothorst-Zuid (Amersfoort) hebben gerenoveerd en verduurzaamd, gaan we door naar Schothorst-Noord. We verbeteren en onderhouden in Schothorst-Noord 28 eengezinswoningen. Rob van der Jagt, vestigingsdirecteur van Van Wijnen en Marlies Krol-Cools, directeur Vastgoed Projecten van Portaal, beklonken vandaag de verdere samenwerking.

Ondertekening Woningen Schothorst Zuid Op Achtergrond Portaal

Portaal toegetreden tot NEPROM

NEPROM verwelkomt Portaal als nieuw lid . Portaal is toegetreden tot NEPROM. NEPROM is het een samenwerkingsverband van maatschappelijk betrokken ontwikkelaars. Leden van NEPROM werken in nauwe samenwerking met de overheid en partners, aan het ontwik...
Brochure 1

Presatieafspraken Soest tot en met 2026 gereed

Samen met de gemeente Soest, de Alliantie, Woonzorg Nederland en de lokale huurdersorganisaties hebben we prestatieafspraken tot en met 2026 gemaakt. Deze afspraken gaan over het bouwen van sociale huurwoningen. En ook over betaalbaarheid, verduurzaming, leefbaarheid van de wijken en wonen & zorg. De afspraken lopen van 2024 tot en met 2026. Namens Portaal heeft onze regiomanager Mounaim Abdelkhalki de prestatieafspraken voor Soest ondertekend.

Mounaim Abdelkhalki

Buurtbakkies in Soesterberg

In Soesterberg investeren wij de komende jaren flink in de verduurzaming, vernieuwing en verbetering van onze woningen. Naast het verbeteren van woningen bouwen wij ook extra woningen. Om bewoners te betrekken en te horen wat er leeft, organiseerde Portaal in november en december een zogenoemd ‘buurtbakkie’. Onder het genot van een heerlijk vers gezet kopje koffie of thee, wilden we horen wat er speelt en wat hen op woongebied bezighoudt. Het was een groot succes, in 2024 gaan we op herhaling!

Buurtbakkie 1

Overlast van grondwater?

In het laatste kwartaal van 2023 viel er veel regen. Dat kan voor wateroverlast zorgen. Bijvoorbeeld verstopte putten op straat. Maak in dat geval een melding bij uw gemeente. Gelukkig verandert de grondwaterstand regelmatig. Zodra het wat langer droog is, daalt het grondwater ook weer. Maar soms is er sprake van echte wateroverlast. Wateroverlast in kruipruimte is in principe niet erg, in de kelder is dat een ander verhaal. Lees hier wat u kunt doen bij wateroverlast en waar u kunt melden.

Wateroverlast

Feestelijke start bouw 135 betaalbare woningen Turkooislaan

Maandag 11 december is de bouw van 135 betaalbare nieuwbouwwoningen aan de Turkooislaan feestelijk van start gegaan. De bouw werd symbolisch afgetrapt door wethouder Julius Terpstra (Wonen en Bouwen), opdrachtgever Portaal en aannemer De Raad Bouw. Als officiële starthandeling werd een tijdcapsule begraven op het bouwterrein, met daarin input van de gemeente Leiden, woningcorporatie Portaal, aannemer De Raad Bouw en zorgorganisatie ’s Heeren Loo. In de capsule zitten diverse kenmerkende items voor deze tijd van de betrokken partijen, zoals een luchtfoto van de Mors, een krant, een USB-stick in de vorm van een goudstaaf, een gedicht gemaakt door cliënten van ’s Heeren Loo en een brief aan de toekomstige opgraver met daarin de beweegredenen en verwachtingen voor het project.

WS 20231211 024