Veel gevraagd over Uw nieuwe huur

Wanneer is mijn nieuwe huur bekend?

Algemeen

Voor 1 mei ontvangt u een persoonlijke brief waarin uw nieuwe huur staat.
Vanaf 1 juli betaalt u de nieuwe huur.

Ik huur een sociale huurwoning. Hoe bepaalt Portaal mijn nieuwe huur?

Algemeen

Uw nieuwe huur hangt af van verschillende dingen. Als eerste uw inkomen.

Klik hieronder op uw inkomenscategorie om te zien hoe uw nieuwe huur is bepaald:

Ik huur een vrije sectorwoning. Hoe bepaalt Portaal mijn nieuwe huur?

Algemeen

Uw huurverhoging is dit jaar 3,8%, volgens uw huurcontract. Dat is lager dan de 5,5% verhoging die de overheid voor dit jaar heeft bepaald.

3,8% is gelijk aan de Consumenten Prijs index (CPI) van 2023. De CPI laat zien hoeveel de prijzen van producten en diensten in Nederland gemiddeld stegen in een jaar. Het CBS bepaalt ieder jaar de CPI. 

Stijgen mijn bijkomende kosten ook bij de huuraanpassing?

Algemeen

Soms betaalt u behalve huur ook bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld servicekosten. Hiervoor krijgt u ieder jaar een aparte afrekening.
Betaalt u ook een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) aan Portaal? Dan wordt deze wel vanaf 1 juli met 3,8% verhoogd.

Ik betaal ook een Energie Prestatie Vergoeding (EPV). Wordt deze ook verhoogd?

Algemeen

Als u een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) betaalt, dan wordt deze vanaf 1 juli 2024 met 3,8% verhoogd.

Hoe bepaalt Portaal de nieuwe huur van mijn bedrijfspand?

Algemeen

Deze verhoging is gelijk aan de consumentenprijsindex (CPI) van maart 2024. Zo is dat ook afgesproken in uw huurcontract. De CPI laat zien hoeveel de prijzen van producten en diensten in Nederland gemiddeld stegen in een jaar. Het CBS bepaalt ieder jaar de CPI.

Ik ben chronisch ziek. Welke huurverhoging krijg ik?

Algemeen

Als u of iemand binnen uw huishouden chronisch ziek is of een beperking heeft, dan wordt uw huur met maximaal 5,3% verhoogd.
U moet dan wel voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Er moet minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis komen. Dit moet in het zorgplan van de wijkverpleegkundige staan.
 • U heeft een mantelzorgverklaring of een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
 • U heeft een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • U krijgt professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie) zoals eten, wassen of naar het toilet gaan.
 • U heeft een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van uw woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
 • U heeft een verklaring van de huisarts/oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
 • U heeft een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).

Voldoet u aan één van deze voorwaarden en is uw huur met meer dan 5,3% verhoogd?
Dan kunt u bezwaar maken. Ook als u alleen woont en uw inkomen hoger is dan € 52.753 per jaar. Of als u met meer mensen woont en uw inkomen samen hoger is dan € 61.046. Stuur met uw bezwaar een kopie mee van een document dat aantoont dat u aan één van de voorwaarden voldoet.

Voor welke woningen of huurders zijn er uitzonderingen?

Algemeen

 • Huurt u een woonwagen, standplaats of kamer? Dan is de huurverhoging maximaal 5,3%.
 • Wordt uw woning gesloopt? Dan verandert uw huur niet.
 • Wij vragen nooit meer huur dan uw woning waard is in punten. We noemen dit woningwaarderingspunten. Het puntenoverzicht van uw woning kunt u bij ons opvragen. Weten wij het aantal punten van uw woning niet? Dan is de huurverhoging maximaal 5,3%.
 • Voor sommige woningen zijn andere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld met de gemeente of een huurdersorganisatie.

Hoe bepaalt Portaal de maximale huur van een woning?

Algemeen

Om de maximale huur voor een woning te bepalen, gebruiken we het ‘woningwaarderingsstelsel’. Elke woning die we verhuren krijgt punten. Bijvoorbeeld punten voor de oppervlakte, het soort woning, welke hulpmiddelen er in de woning zijn, de buurt en het energielabel. Die punten samen bepalen hoe hoog de huur mag zijn. Het puntenoverzicht van uw woning kunt u bij ons opvragen.